Blog

11 lipca 2024

Działalność nierejestrowana a dochody z Youtube

Wiele osób, poza wykonywaniem swoich obowiązków w ramach stosunku pracy, podejmuje także
działalność zarobkową na własny rachunek w niewielkich rozmiarach, uzupełniając niejako otrzymywaną
pensję. Jest to tzw. działalność nierejestrowana. Szczególnie sprzyjające warunki do tego rodzaju
aktywności stwarza serwis Youtube.

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana, oznacza drobną działalność zarobkową osób fizycznych, która ze względu na niewielkie rozmiary, nie wymaga dokonywania jej wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Oznacza to, że osoba, która ją wykonuje nie musi rejestrować swojej firmy i występować oficjalnie jako przedsiębiorca.

Jakie warunki musisz spełnić, aby prowadzić działalność nierejestrowaną?

Jeśli masz „dryg” do robienia różnego rodzaju filmików, albo też inny talent, który pozwoli Ci zaistnieć w
mediach społecznościowych, powinieneś rozważyć, czy nie będzie dobrym pomysłem zacząć sobie
„dorabiać” w ten sposób na Youtube w ramach działalności nierejestrowanej. Jednak, aby było to
możliwe, musisz spełnić określone wymogi.


Warunki jakie są konieczne, aby daną działalność na Yotutube uznać za „nierejestrowaną” określa ustawa
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 236). Zgodnie z wymaganiami:
– Twoje przychody miesięczne z tej działalności nie mogą przekroczyć w żadnym miesiącu 75% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę (od lipca 2024 r. jest to kwota 3225 zł);
– w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywałeś działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG;


Powyższe oznacza, że:
– jeśli twoje przychody z działalności nieewidencjonowanej przekroczą miesiącu kwotę 3181,50 zł (od stycznia do czerwca 2024 r.), a od lipca – 3225 zł,
– prowadziłeś w ciągu ostatnich 5 lat firmę wpisaną do CEIDG,
to Twoja działalność nie będzie spełniała warunków koniecznych do uznania jej za „nierejestrowaną”.


Co wtedy?
Przekroczenie kryterium przychodowego, powoduje, że działalność nierejestrowa staje się działalnością
gospodarczą, począwszy od dnia, w którym to nastąpiło, zaś osoba, która ją prowadzi ma 7 dni na
złożenie wniosku o wpis do CEIDG (art. 5 ust. 5).


Do limitu przychodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowanej wlicza się
przychody należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Nie wlicza się do niego
natomiast wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, przykładowo dokonanych
obniżek ceny w zamian za uregulowanie przez kontrahenta płatności przed terminem (art. 5 ust. 6).


Tak więc, ustalając, czy nie przekroczyłeś limitu uprawniającego do prowadzenia działalności
nierejestrowanej bierzesz pod uwagę przychody z danego miesiąca na podstawie wystawionych
rachunków lub faktur:
– już przez Ciebie otrzymane,
– które powinieneś otrzymać w przyszłości, z uwagi na już dokonaną sprzedaż albo wykonane
usługi.

Musisz wiedzieć, że jeśli w ciągu ostatnich 5 lat posiadałeś zarejestrowaną firmę, jednak była ona
zawieszona, spełniasz kryterium od którego zależna jest możliwość prowadzenia działalności
nieewidencjonowanej. Zawieszenie traktowane jest jako niewykazywanie aktywności gospodarczej.


Powinieneś natomiast pamiętać, że nie możesz wykonywać działalności nierejestrowej na Youtube w tych
obszarach, w których wymagana jest koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru działalności regulowanej.

Czy od działalności nierejestrowanej na Youtube płaci się podatki?

W trakcie roku nie płacisz zaliczek na podatek dochodowy z tytułu działalności nierejestrowanej.

Dlatego powinieneś rozliczyć te przychody w swoim rocznym zeznaniu PIT-36. Wykazujesz w nim roczne przychody z działalności nierejestrowanej, w tym z kanału na YouTube, oraz koszty prowadzenia tej działalności.

Jeśli od przychodów odejmiesz koszty uzyskasz dochód, zapłacisz od niego podatek dochodowy według skali podatkowej, czyli 12% lub 32%.

Musisz jednak pamiętać o dodatkowych obowiązkach, takich jak na przykład wystawienie faktury na Google AdSense, jeśli uzyskujesz przychody z reklam na kanale YouTube. Mimo że prowadzisz działalność nierejestrowaną, mogą pojawić się dodatkowe obowiązki i konsekwencje. Ponieważ Google jest spółką zarejestrowaną w Irlandii, musisz uwzględnić formalności związane z VAT UE, takie jak zgłoszenie się do VAT UE czy uwzględnienie importu usług i złożenie deklaracji VAT-9M.

Czytaj więcej

 • 13 lipca 2024
  Kategoria

  Wakacje od ZUS – 16 najczęstszych pytań i odpowiedzi

  Oszczędności w jednoosobowej działalności gospodarczej i obniżenie obciążeń składkowych, to jedne z najpopularniejszych tematów wśród...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Jakie podatki płaci influencer i reklamodawca od współpracy barterowej?

  W dzisiejszych czasach influencerzy stali się kluczowymi postaciami w świecie mediów społecznościowych, generując przychody z różnych...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – rachunek, paragon czy faktura?

  W osobnym wpisie opowiedziałam szczegółowo na temat obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży działalności nierejestrowanej. W tym...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – jak zacząć i prowadzić ewidencję przychodów?

  Działalność nierejestrowana jest atrakcyjną formą zarobkowania dla osób chcących prowadzić drobną działalność gospodarczą bez konieczności...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – jak rozliczyć?

  Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która pozwala na osiąganie przychodów bez konieczności rejestracji firmy....

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana w 2024 roku – najważniejsze informacje

  W Polsce, prowadzenie działalności nierejestrowanej stanowi alternatywę dla tradycyjnej działalności gospodarczej, nie wymaga bowiem rejestracji...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Jakie są organy w prostej spółce akcyjnej?

  Prosta spółka akcyjna została wprowadzona do polskiego sytemu prawnego 1 lipca 2021 roku. Łączy ona cechy spółki z o.o. ze spółką akcyjną....

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Czym jest prosta spółka akcyjna?

  1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawiała się prosta spółka akcyjna, czyli – jak wskazuje na to jej nazwa – uproszczona wersja...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Co się bardziej opłaca: ryczałt czy podatek liniowy?

  Założenie własnej firmy wiąże się z różnymi formalnościami. Jedną z kwestii, które wymagają dokładnego przeanalizowania, jest forma...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a klasyczna spółka akcyjna – podobieństwa, różnice

  Spółka akcyjna jest jedną z form działalności gospodarczej, jaką mogą wybrać osoby chcące założyć firmę w Polsce. Jednak 1 lipca 2021...

  Czytaj