Dochody zagraniczne PIT-36, PIT-ZG

Zeznanie roczne PIT-36 wraz z PIT-ZG:

Uwzględniamy wszystkie ulgi podatkowe i odliczenia.

Dochody z zagranicznej umowy o pracę pomniejszamy o koszty uzyskania przychodów oraz 30% diety.

Rozliczamy ulgę abolicyjną.

Rozliczamy również dochody z pracy zdalnej wykonywanej na terenie Polski dla zagranicznej firmy.