Kadry, płace, ZUS

Rozliczamy umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o działo, powołanie do pełnienia funkcji w Zarządzie spółki z o.o. Zajmujemy się rozliczeniem wynagrodzeń dla pracowników zagranicznych.