Pomoc w założeniu firmy

Jak założyć firmę?

Nasze biuro rachunkowe pomoże w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Pomożemy wypełnić dokumenty rejestracyjne (CEIDG, urząd skarbowy, ZUS).

Załóż swoją firmę online już dziś na platformie Biznes.gov.pl! Dzięki prostemu w obsłudze kreatorowi wniosku, rejestracja staje się łatwa i wygodna. Wystarczy wybrać odpowiednie opcje lub wprowadzić wymagane dane, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego.

Nie zapomnij o zaletach posiadania konta na Biznes.gov.pl. Dzięki niemu możesz w dowolnym momencie dokonywać zmian w swoim wpisie do CEIDG, zawiesić, wznowić lub zakończyć działalność gospodarczą.

Aby zarejestrować firmę na Biznes.gov.pl, potrzebujesz Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Profil zaufany to bezpłatne narzędzie do kontaktu z administracją publiczną, które może założyć każdy posiadający numer PESEL. Natomiast podpis kwalifikowany to płatny podpis elektroniczny o takiej samej mocy prawniej jak podpis własnoręczny.

Przed rozpoczęciem rejestracji online, przygotuj niezbędne dane, takie jak:

 • Imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia
 • Rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • Numer PESEL
 • Wszystkie posiadane obywatelstwa
 • Numer NIP i REGON (jeśli zostały nadane)
 • Adres zamieszkania oraz inne adresy związane z działalnością gospodarczą
 • Nazwę i skrót nazwy działalności gospodarczej
 • Kody PKD
 • Liczbę planowanych pracowników
 • Datę rozpoczęcia działalności
 • Informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • Dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Pamiętaj, że jeśli nie posiadasz jeszcze NIP ani REGON, twój wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. System automatycznie uzupełni te dane w twoim wpisie – NIP w ciągu 1 dnia roboczego, a REGON w ciągu 7 dni.