Prosta spółka akcyjna a spółka z o.o.

Witaj w kolejnym artykule z serii dotyczącej prostych spółek akcyjnych. W dzisiejszym wpisie chciałabym wskazać Ci różnice i podobieństwa pomiędzy prostą spółką akcyjną a spółką z.o.o. Jak już sama nazwa wskazuje – główną cechą prostych spółek akcyjnych jest ich nieskompli...

Podatki w prostej spółce akcyjnej

Jak niestety wszyscy wiemy, płacenia podatków nie sposób uniknąć. Zanim zdecydujesz się na to, jaką formę działalności założyć, dobrym rozwiązaniem będzie zapoznanie się wszystkich aspektów funkcjonowania poszczególnych wariantów. W poniższym wpisie wyjaśnię Ci, jakie podatki ...

Prosta spółka akcyjna a ulga B+R

Każdy podatnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym albo skalą podatkową, ma możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatków części kosztów uzyskania przychodów na działalność badawczo-rozwojową. Jeśli zatem posiadasz Pros...

Prosta spółka akcyjna a IP Box

System Prostej Spółki Akcyjnej – jak pewnie zauważyłeś już przy lekturze wcześniejszych artykułów z tej serii – powstała głównie z myślą o młodych przedsiębiorcach i startup’ach, które zajmują się branżą nowych technologii. Jak słusznie zauważył polski ustawodawca,...

Prokurent w Prostej Spółce Akcyjnej

Witaj w kolejnym artykule z serii przedstawiającej działanie i wszystkie najważniejsze kwestie związane ze stosunkowo nową, aczkolwiek już całkiem popularną formą prowadzenia własnej działalności, czyli Prostą Spółką Akcyjną. W tym wpisie wyjaśnimy sobie co to jest prokura i odpow...

Kto reprezentuje prostą spółkę akcyjną?

Prosta spółka akcyjna – jak wiesz już z poprzednich moich artykułów – jest stosunkowo młodą formą prowadzenia własnej działalności. Możemy więc stwierdzić, że dopiero na przestrzeni kolejnych lat okaże się czy rada dyrektorów to skuteczne rozwiązanie, umożliwiające zachowan...

Prosta spółka akcyjna a jednoosobowa działalność gospodarcza

W tym artykule mam zamiar krótko i na temat opisać wszystkie podobieństwa i różnice, które łączą i dzielą prostą spółkę akcyjną oraz jednoosobową działalność gospodarczą. Co ciekawe, chociaż istnieje wiele różnic pomiędzy tymi dwiema formami, możemy znaleźć także wiele p...

×