Blog

Podatki w prostej spółce akcyjnej

Jak niestety wszyscy wiemy, płacenia podatków nie sposób uniknąć. Zanim zdecydujesz się na to, jaką formę działalności założyć, dobrym rozwiązaniem będzie zapoznanie się wszystkich aspektów funkcjonowania poszczególnych wariantów. W poniższym wpisie wyjaśnię Ci, jakie podatki płaci prosta spółka akcyjna, czy jej dochody muszą być opodatkowane i czy podatki uiszcza spółka, czy też wspólnicy. Zapraszam do lektury.

Jakie podatki musi płacić prosta spółka akcyjna?

Tak samo jak wszystkie spółki kapitałowe, prosta spółka akcyjna podlega pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych. Mówimy tutaj oczywiście o podatku określanym w skrócie CIT, co znaczy dosłownie „corporate income tax”, pochodzące z języka angielskiego.

Tego rodzaju podatek obowiązuje w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych.

Co również bardzo ważne, od roku 2020 również spółki komandytowe podlegają właśnie pod opodatkowanie podatkiem CIT. Jest tak, chociaż zgodnie z tym co mówią przepisy kodeksu spółek handlowych, tego rodzaju spółki zaliczamy do spółek osobowych.

Prosta spółka akcyjna – jakie są stawki podatku CIT?

Ustawa o podatkach dochodowych od osób prawnych przewiduje dwa warianty stawek podatku CIT. W pierwszym z nich mamy do czynienia ze stawką regularną, która wynosi 19%. W drugim z kolei, stawka wynosi 9% i dotyczy małych podatników. Poprzez nich rozumiemy podmioty, które za poprzedni rok obrotowy miały mniejszy przychód roczny, niż dwa miliony euro.

Co bardzo ważne, wyżej wspomniana kwota jest górną granicą przychodów, które umożliwiają na korzystanie ze stawki preferencyjnej podatku CIT. Mówimy tutaj o kwocie brutto, w której zawiera się także wartość podatku od usług i towarów, czyli dobrze znany podatek VAT, który musi być oczywiście udokumentowany na fakturach sprzedażowych spółki.

Jeśli Twoja prosta spółka akcyjna to niewielka firma, będziesz mógł skorzystać ze stawki preferencyjnej podatku CIT. Właśnie tej wspomnianej wyżej, która wynosi 9%. Pamiętaj jednak o tym, że ta stawka odnosi się tylko do przychodów pochodzących z działań operacyjnych spółki. Jeśli więc osiąga ona dochody z zysków kapitałowych, w takim przypadku będzie trzeba zastosować do nich regularną stawkę podatku CIT, wynoszącą – jak już wiesz – 19%.

Poza wyborem preferencji podatkowych, Twoja prosta spółka akcyjna ma także możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych, które są związane z charakterem prowadzonej działalności. Dla przykładu, jeśli Twój biznes zajmuje się wytwarzaniem własności intelektualnej, oznaczony mianej kwalifikowanej, będziesz mógł czerpać zyski z ulgi IP-BOX, która umożliwia zmniejszenie opodatkowania prostej spółki akcyjnej aż do 5%.

Prosta spółka akcyjna – jak opodatkować dochody wspólników?

Wyżej opisałam, jak wygląda sytuacja koniecznych do uiszczenia podatków w przypadku prostej spółki akcyjnej. Jak się okazuje, podatek CIT wcale nie wydaje się taki straszny czy skomplikowany. Inaczej jednak wygląda sytuacja, w której będziesz musiał opodatkować dochody każdego ze wspólników, który uzyskał je tytułem uczestnictwa w Twojej spółce.

Zazwyczaj dywidendy, które wypłacasz akcjonariuszom prostej spółki akcyjnej, są opodatkowane podatkiem dochodowym w zryczałtowanej formie, który wynosi dokładnie 19% dochodu, który został osiągnięty. Mamy tutaj do czynienia z zastosowaniem art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli popularnym podatkiem PIT. Pamiętaj jednak o tym, iż ów przepis odnosi się tylko do osób fizycznych.

Jak zapewne wiesz, akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej może być jednak nie tylko osoba fizyczna – może stać się nią także każda osoba prawna. Nie zapomnij zatem o ważnej informacji. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od dochodów osób prawnych, możesz zwolnić od opodatkowania wszelkie dywidendy, która spółka będzie wypłacać innym podmiotom prawnym. Jest jednak jeden warunek. Żebyś mógł zastosować owe zwolnienie, akcjonariusz, który ma otrzymać dywidendę, musi posiadać przynajmniej dziesięć procent akcji w kapitale zakładowym Twojej prostej spółki akcyjnej. Oprócz tego, niezbędna jest jego deklaracja o tym, iż posiadanych udziałów nie sprzeda w przeciągu minimalnie dwóch lat.

Podatki w prostej spółce akcyjnej – czy to się opłaca?

Wiele osób zastanawia się, czy prosta spółka akcyjna to dobry pomysł. Czy jej opodatkowanie jest korzystne? Jak zapewne zdążyłeś już sam zauważyć, prosta spółka akcyjna oferuje wiele udogodnień z zakresu prawa dla wszystkich akcjonariuszy spółki. Nie przedstawia natomiast większych ograniczeń pod względem podatków, niż inne spółki (najpopularniejsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy krocząca zaraz za nią komandytowa). Zdecydowanym plusem prostych spółek akcyjnych jest fakt, iż mogą one w zupełności spełniać rolę podmiotów prowadzących działalność operacyjną. Z powodzeniem możesz nimi także zastąpić celową spółkę komandytową, która została założona jedynie na potrzeby zrealizowana konkretnego projektu.

Kategoria

Najnowsze Artykuły

 • Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Czytaj
 • Zalety prostej spółki akcyjnej

  Czytaj

Czytaj więcej

 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Akcje w Prostych Spółkach Akcyjnych mają postać zdematerializowaną. Co to znaczy? Po prostu, nie występują w postaci dokumentów. W związku z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Zalety prostej spółki akcyjnej

  Dzięki moim wcześniejszym artykułom poznałeś już najważniejsze kwestie, które są związane ze stosunkowo nową formą działalności – Prostą...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna otwiera wiele nowych możliwości, które omówiliśmy już w poprzednich artykułach z poświęconego jej cyklu. Tym razem chciałabym...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

  Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej a kapitał zakładowy w spółce z o.o.

  Czym różni się kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej od kapitału zakładowego w spółce z.o.o.? Bez wątpienia jest to bardzo istotna kwestia dla...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Czy Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną?

  Od niedawna temat Prostej Spółki Akcyjnej jest coraz bardziej popularny. Nic zresztą dziwnego. Jak już wyjaśniliśmy sobie w poprzednich artykułach z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Biegły rewident a prosta spółka akcyjna

  Jak już pewnie wiesz, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, musimy skorzystać z usług świadczonych przez biegłego rewidenta w trakcie podejmowania...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta Spółka Akcyjna a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Jeśli zamierzasz założyć Prostą Spółkę Akcyjną, musisz dopełnić – o czym już zapewne wiesz z poprzednich moich artykułów z tej serii – wielu...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

  W cyklu dotyczącym prostych spółek akcyjny starałam się w nieskomplikowany sposób wprowadzić Cię w najważniejsze zasady, które dotyczą jej...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a ZUS

  Witaj w kolejnym wpisie przedstawiającym charakterystykę prostej spółki akcyjnej. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo ważny obowiązek, któremu podlega...

  Czytaj