Blog

22 czerwca 2022

Prosta spółka akcyjna a jednoosobowa działalność gospodarcza

W tym artykule mam zamiar krótko i na temat opisać wszystkie podobieństwa i różnice, które łączą i dzielą prostą spółkę akcyjną oraz jednoosobową działalność gospodarczą. Co ciekawe, chociaż istnieje wiele różnic pomiędzy tymi dwiema formami, możemy znaleźć także wiele podobieństw które z kolei w pewien sposób upodabniają do siebie te pozornie kompletnie inne formy prowadzenia własnej działalności.

Jaką formę prawną ma prosta spółka akcyjna?

Jako pierwszą i najbardziej istotną z różnic powinniśmy wymienić fakt, że nasza prosta spółka akcyjna jest zaliczana do spółek prawa handlowego. Co to oznacza? To, jak powinna ona funkcjonować jest regulowane przez przepisy, które znaleźć możemy w Kodeksie Spółek Handlowych.

Poza tym, prosta spółka akcyjna to spółka kapitałowa, co znaczy, iż w trakcie jej kreowania bardzo ważne będą wszelkiego rodzaju nakłady finansowe oraz kapitały, które zostaną do niej wniesione przez wszystkich akcjonariuszy. To właśnie za wkład finansowy każdy akcjonariusz dostaje akcje spółki. Nie możemy tutaj natomiast mówić o żadnego rodzaju relacjach osobowych zachodzących pomiędzy wspólnikami – te istnieją jedynie, jeśli chodzi o spółkę jawną czy też komandytową.

Jaką osobowość prawną ma prosta spółka akcyjna?

Jako jedną z najważniejszych różnic pomiędzy prostą spółką akcyjną a jednoosobową działalnością gospodarczą możemy wskazać fakt, iż ta pierwsza posiada osowość prawną. Co to znaczy? Jest zupełnie niezależna od każdego z akcjonariuszy i sama, jako taka, stanowi podmiot obowiązków oraz praw.

Powinieneś to zapamiętać, ponieważ w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nic nie dzieli Cię pod względem majątku od spraw, które toczą się w Twojej firmie. Jeśli chodzi o działalność gosporaczą, każde zobowiązanie powiązane z prowadzoną przez Ciebie działalnością, takie jak nieopłacanie faktur w wyznaczonym terminie, zaleganie ze składkami ZUS czy jakimikolwiek podatkami, będą obciążać jedynie Twój majątek.

Z kolei w prostej spółce akcyjnej, która ma osobowość prawną, akcjonariusz będący właścicielem jest całkowicie niezależny od majątku posiadanego przez spółkę. To właśnie ona jest odpowiedzialna za każde ze swoich zobowiązań – jedynie z majątku, jaki posiada. Możemy więc zdecydowanie powiedzieć, iż prowadzenie prostej spółki akcyjnej, umożliwia prowadzenie działalności w o wiele większej skali, dzięki znacznemu zmniejszeniu odpowiedzialności majątku akcjonariuszy za możliwe zobowiązania finansowe spółki.

Podatki w prostej spółce akcyjnej

Jako podobieństwo istniejące pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą oraz prostą spółką akcyjną, możemy wskazać podatki. Zarówno jedna jak i druga forma może zostać opodatkowana podatkiem liniowym. Łączy je także fakt, że obie mogą być „vatowcami”, czyli czynnymi podatnikami od usług i towarów. Poza tym, jednoosobowa działalność gospodarcza, tak samo jak prosta spółka akcyjna, mogą płacić składki na ubezpieczenie społeczne oraz dawać zatrudnienie pracownikom.

Kapitał w prostej spółce akcyjnej

Jako inny fakt upodabniający prostą spółkę akcyjną i jednoosobową działalność gospodarczą, możemy wskazać to, że aby zawiązać spółkę czy rozpocząć prowadzenie działalności, nie potrzebujemy żadnego kapitału. Ciekawostka: minimalny kapitał spółki akcyjnej może wynosić… dosłownie złotówkę. Prosta spółka akcyjna jest więc w zasięgu ręki każdego przedsiębiorcy- nawet tego, który nie posiada dużego kapitału.

Oprócz tego, dzięki prostej spółce akcyjnej, możemy stworzyć podmiot gospodarczy, opierając się jedynie o wkład akcjonariusza czy akcjonariuszy, polegający na wykonywaniu pracy.

Ściśle rzecz ujmując, jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą- nigdy nie mówimy o wniesieniu do niej wkładu, jednak zazwyczaj to praca oraz pełne zaangażowanie właściciela stanowią najważniejsze elementy sukcesu samodzielnego przedsiębiorcy.

Jaką rolę pełni właściciel w prostej spółce akcyjnej?

Jeszcze jedno podobieństwo pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a prostą spółką akcyjną stanowi fakt, iż w obu tych formach rola oraz podejście twórcy, a zarazem właściciela przedsięwzięcia jest bardzo, bardzo ważna. Prawo przewiduje nawet – jeśli chodzi o prostą spółkę akcyjną – nadanie właścicielowi dodatkowych, zwiększonych uprawnień. Co może się do nich zaliczać? Chociażby uprzywilejowanie posiadanych akcji czy prawo do wyznaczania osób wchodzących do składu spółki.

Konkludując: z pewnością możemy powiedzieć, że prosta spółka akcyjna to zdecydowanie przyjazna oraz nieskomplikowana forma prowadzenia działalności gospodarczej – na przykład w branży programistycznej. Umożliwia ona przede wszystkim stworzenie połączenia kilku ważnych czynników: nieskomplikowanych zasad prowadzenia biznesu, niewielkich wymogów odnośnie kapitału, elastyczności oraz całkowitego bezpieczeństwa prawnego, gwarantowanego przez właśnie tą formę spółki kapitałowej.

Kategoria

Najnowsze Artykuły

 • Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Czytaj
 • Zalety prostej spółki akcyjnej

  Czytaj

Czytaj więcej

 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Akcje w Prostych Spółkach Akcyjnych mają postać zdematerializowaną. Co to znaczy? Po prostu, nie występują w postaci dokumentów. W związku z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Zalety prostej spółki akcyjnej

  Dzięki moim wcześniejszym artykułom poznałeś już najważniejsze kwestie, które są związane ze stosunkowo nową formą działalności – Prostą...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna otwiera wiele nowych możliwości, które omówiliśmy już w poprzednich artykułach z poświęconego jej cyklu. Tym razem chciałabym...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

  Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej a kapitał zakładowy w spółce z o.o.

  Czym różni się kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej od kapitału zakładowego w spółce z.o.o.? Bez wątpienia jest to bardzo istotna kwestia dla...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Czy Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną?

  Od niedawna temat Prostej Spółki Akcyjnej jest coraz bardziej popularny. Nic zresztą dziwnego. Jak już wyjaśniliśmy sobie w poprzednich artykułach z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Biegły rewident a prosta spółka akcyjna

  Jak już pewnie wiesz, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, musimy skorzystać z usług świadczonych przez biegłego rewidenta w trakcie podejmowania...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta Spółka Akcyjna a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Jeśli zamierzasz założyć Prostą Spółkę Akcyjną, musisz dopełnić – o czym już zapewne wiesz z poprzednich moich artykułów z tej serii – wielu...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

  W cyklu dotyczącym prostych spółek akcyjny starałam się w nieskomplikowany sposób wprowadzić Cię w najważniejsze zasady, które dotyczą jej...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a ZUS

  Witaj w kolejnym wpisie przedstawiającym charakterystykę prostej spółki akcyjnej. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo ważny obowiązek, któremu podlega...

  Czytaj