Blog

Prosta spółka akcyjna a ulga B+R

Każdy podatnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym albo skalą podatkową, ma możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatków części kosztów uzyskania przychodów na działalność badawczo-rozwojową. Jeśli zatem posiadasz Prostą Spółkę Akcyjną, oprócz wielu udogodnień, możesz również skorzystać z tak zwanej ulgi B+R. Czym jednak tak właściwie ona jest?

Jakie koszty podlegają odliczeniu – ulga B+R?

Od podstawy obliczenia podatku możesz odliczyć wszystkie koszty, które musiałeś ponieść na działalność badawczo-rozwojową. Inaczej nazywamy je kosztami kwalifikowanymi. Zaliczają się do nich (i to w 100%):

 • sumy wydane na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, którzy są zaangażowani w działalność badawczo-rozwojową oraz powiązane z nimi składki na ubezpieczenie społeczne;
 • wynagrodzenia oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne wypłacone pracownikom związanym z działalnością B+R oraz pracujących na umowę o dzieło lub umowę zlecenie;
 • korzystanie z niezbędnej aparatury naukowo – badawczej;
 • zakup opinii, ekspertyz, wyników badań a także usług doradczych i równorzędnych od jednostek naukowych;
 • uzyskanie albo utrzymanie patentu, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy;
 • zakup surowców oraz materiałów, które są niezbędne do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpisy amortyzacyjne od określonych środków trwałych a także wartości prawnych i niematerialnych, istotnych w trakcie prowadzenia działalności B+R.

Jaka jest kwota odliczenia z ulgi B+R?

Musisz wiedzieć o tym, iż kwota odliczenia wszystkich kosztów, które rzeczywiście poniosłeś na działalność badawczo-rozwojową nie może przekroczyć w danym roku podatkowym sumy dochodów uzyskanych przez Ciebie z tytułu prowadzenia Prostej Spółki Akcyjnej. Kwota, która podlega odliczeniu nie może przekroczyć 100% lub też 150% w zależności od tego, jaki masz status jako podatnik.

Jeśli jako podatnik masz status cetrum badawczo-rozwojowego i jesteś tak zwanym mikroprzedsiębiorcą albo przedsiębiorcą małym czy średnim (w związku z ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku), przysługuje Ci prawo do odliczenia wartości 150% wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Pozostałym podatnikom przysługuje odliczenie w wielkości 100% kosztów kwalifikowanych.

Ulga B+R – o czym warto wiedzieć?

Co jednak bardzo ważne, musisz pamiętać o tym, iż jako podatnik działający w Prostej Spółce Akcyjnej, który chce skorzystać z ulgi B+R, masz obowiązek w księgach rachunkowych dokładnie wyszczególnić wszystkie koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. Mowa oczywiście o tych, które w późniejszym czasie zostaną odliczone od podstawy obliczenia podatków. Zawsze należy je osobno wyszczególnić w kolumnie 16 podatkowej księgi rozchodów oraz przychodów. Po zakończeniu danego roku wszystkie koszty związane z działalnością B+R trzeba zliczyć. Pamiętaj o tym, iż w tej kolumnie wpisujemy zawsze każdy jeden koszt związany z działalnością badawczo-rozwojową, zupełnie niezależnie od tego, jaką ich część odliczymy później od podstawy opodatkowania. Nie jest to proste zadanie, w związku z czym dobrym rozwiązaniem jest powierzenie tej kwestii sprawdzonej księgowej.

Sam mechanizm ulgi B+R umożliwia ponowne odliczenie kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, od podstawy opodatkowania. Co ciekawe, wysokość największego możliwego odpisu cechowała się tendencją rosnącą na przestrzeni lat. Co to oznacza? Na przykład, kilka lat temu, dla każdego przedsiębiorcy i wszystkich rodzajów kosztów w ramach prowadzenia prac badawczo-rozwojowych potencjalna korzyść związana ze skorzystaniem z ulgi B+R wynosiła 19%. Mówimy tutaj o oszczędności rzędu 19 gr za każdą złotówkę, wydaną na prace badawczo-rozwojowe, dzięki niższemu podatkowi dochodowemu. Jeśli natomiast w tym samym roku przedsiębiorca miał dodatkowo status centrum badawczo-rozwojowego, wówczas ulga wynosiła 28,5%.

Mam nadzieję, iż teraz wiesz już, czym jest ulga B+R i co można w jej ramach „zaoszczędzić”. Jeśli masz dodatkowe pytania, pozostaję do Twojej dyspozycji. Zapraszam Cię także na przyszłotygodniowy wpis: Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej.

Czytaj więcej

 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Jednoosobowa działalność (JDG) czy spółka z o.o.? Porównanie

  Decyzja o założeniu własnej działalności prawdopodobnie będzie jedną z najważniejszych, jakie podejmiesz w swojej zawodowej karierze....

  Czytaj
 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Ulga IP BOX — co to jest i jak obliczyć?

  Pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystkie ulgi podatkowe mają na celu nie tylko ułatwić życie podatnikom, ale także — zachęcić ich...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Czy psycholog musi mieć kasę fiskalną?

  Każdy przedsiębiorca, w tym również psycholog prowadzący działalność gospodarczą, musi być świadomy obowiązków związanych z prowadzeniem...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Usługi psychologiczne a VAT

  W prowadzeniu działalności psychologa czy psychoterapeuty istnieje wiele aspektów do uwzględnienia, a jeden z nich to kwestia podatku...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Ryczałt dla psychologa i psychoterapeuty

  W dzisiejszych czasach coraz więcej psychologów i psychoterapeutów decyduje się na prowadzenie własnej praktyki, oferując profesjonalną pomoc...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Pomoc de minimis – jak uzyskać i rozliczyć tę dotację?

  Jedną z najważniejszych zasad polityki gospodarczej jest swoboda konkurencji, na podstawie której państwo nie powinno pomagać wybranym...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

  Jedną z podstawowych zasad rachunkowości prowadzonej w przedsiębiorstwie jest tak zwana zasada periodyzacji. Na jej podstawie konieczne jest...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Jak amortyzować sprzęt komputerowy?

  Współcześnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez dobrego, sprawnego komputera. Komputer stacjonarny lub laptop biurowy to część podstawowego...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w pierwszym kwartale 2023 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jak rozlicza się z działalności fizjoterapeuta?

  Prowadzenie własnego gabinetu fizjoterapeutycznego to świetny pomysł. Wielu fizjoterapeutów nieusatysfakcjonowanych warunkami pracy w szpitalach,...

  Czytaj