Blog

Prosta spółka akcyjna a ulga B+R

Każdy podatnik, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym albo skalą podatkową, ma możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatków części kosztów uzyskania przychodów na działalność badawczo-rozwojową. Jeśli zatem posiadasz Prostą Spółkę Akcyjną, oprócz wielu udogodnień, możesz również skorzystać z tak zwanej ulgi B+R. Czym jednak tak właściwie ona jest?

Jakie koszty podlegają odliczeniu – ulga B+R?

Od podstawy obliczenia podatku możesz odliczyć wszystkie koszty, które musiałeś ponieść na działalność badawczo-rozwojową. Inaczej nazywamy je kosztami kwalifikowanymi. Zaliczają się do nich (i to w 100%):

 • sumy wydane na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, którzy są zaangażowani w działalność badawczo-rozwojową oraz powiązane z nimi składki na ubezpieczenie społeczne;
 • wynagrodzenia oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne wypłacone pracownikom związanym z działalnością B+R oraz pracujących na umowę o dzieło lub umowę zlecenie;
 • korzystanie z niezbędnej aparatury naukowo – badawczej;
 • zakup opinii, ekspertyz, wyników badań a także usług doradczych i równorzędnych od jednostek naukowych;
 • uzyskanie albo utrzymanie patentu, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy;
 • zakup surowców oraz materiałów, które są niezbędne do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpisy amortyzacyjne od określonych środków trwałych a także wartości prawnych i niematerialnych, istotnych w trakcie prowadzenia działalności B+R.

Jaka jest kwota odliczenia z ulgi B+R?

Musisz wiedzieć o tym, iż kwota odliczenia wszystkich kosztów, które rzeczywiście poniosłeś na działalność badawczo-rozwojową nie może przekroczyć w danym roku podatkowym sumy dochodów uzyskanych przez Ciebie z tytułu prowadzenia Prostej Spółki Akcyjnej. Kwota, która podlega odliczeniu nie może przekroczyć 100% lub też 150% w zależności od tego, jaki masz status jako podatnik.

Jeśli jako podatnik masz status cetrum badawczo-rozwojowego i jesteś tak zwanym mikroprzedsiębiorcą albo przedsiębiorcą małym czy średnim (w związku z ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku), przysługuje Ci prawo do odliczenia wartości 150% wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Pozostałym podatnikom przysługuje odliczenie w wielkości 100% kosztów kwalifikowanych.

Ulga B+R – o czym warto wiedzieć?

Co jednak bardzo ważne, musisz pamiętać o tym, iż jako podatnik działający w Prostej Spółce Akcyjnej, który chce skorzystać z ulgi B+R, masz obowiązek w księgach rachunkowych dokładnie wyszczególnić wszystkie koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. Mowa oczywiście o tych, które w późniejszym czasie zostaną odliczone od podstawy obliczenia podatków. Zawsze należy je osobno wyszczególnić w kolumnie 16 podatkowej księgi rozchodów oraz przychodów. Po zakończeniu danego roku wszystkie koszty związane z działalnością B+R trzeba zliczyć. Pamiętaj o tym, iż w tej kolumnie wpisujemy zawsze każdy jeden koszt związany z działalnością badawczo-rozwojową, zupełnie niezależnie od tego, jaką ich część odliczymy później od podstawy opodatkowania. Nie jest to proste zadanie, w związku z czym dobrym rozwiązaniem jest powierzenie tej kwestii sprawdzonej księgowej.

Sam mechanizm ulgi B+R umożliwia ponowne odliczenie kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, od podstawy opodatkowania. Co ciekawe, wysokość największego możliwego odpisu cechowała się tendencją rosnącą na przestrzeni lat. Co to oznacza? Na przykład, kilka lat temu, dla każdego przedsiębiorcy i wszystkich rodzajów kosztów w ramach prowadzenia prac badawczo-rozwojowych potencjalna korzyść związana ze skorzystaniem z ulgi B+R wynosiła 19%. Mówimy tutaj o oszczędności rzędu 19 gr za każdą złotówkę, wydaną na prace badawczo-rozwojowe, dzięki niższemu podatkowi dochodowemu. Jeśli natomiast w tym samym roku przedsiębiorca miał dodatkowo status centrum badawczo-rozwojowego, wówczas ulga wynosiła 28,5%.

Mam nadzieję, iż teraz wiesz już, czym jest ulga B+R i co można w jej ramach „zaoszczędzić”. Jeśli masz dodatkowe pytania, pozostaję do Twojej dyspozycji. Zapraszam Cię także na przyszłotygodniowy wpis: Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej.

Kategoria

Najnowsze Artykuły

 • Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Czytaj
 • Zalety prostej spółki akcyjnej

  Czytaj

Czytaj więcej

 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Akcje w Prostych Spółkach Akcyjnych mają postać zdematerializowaną. Co to znaczy? Po prostu, nie występują w postaci dokumentów. W związku z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Zalety prostej spółki akcyjnej

  Dzięki moim wcześniejszym artykułom poznałeś już najważniejsze kwestie, które są związane ze stosunkowo nową formą działalności – Prostą...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna otwiera wiele nowych możliwości, które omówiliśmy już w poprzednich artykułach z poświęconego jej cyklu. Tym razem chciałabym...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

  Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej a kapitał zakładowy w spółce z o.o.

  Czym różni się kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej od kapitału zakładowego w spółce z.o.o.? Bez wątpienia jest to bardzo istotna kwestia dla...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Czy Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną?

  Od niedawna temat Prostej Spółki Akcyjnej jest coraz bardziej popularny. Nic zresztą dziwnego. Jak już wyjaśniliśmy sobie w poprzednich artykułach z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Biegły rewident a prosta spółka akcyjna

  Jak już pewnie wiesz, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, musimy skorzystać z usług świadczonych przez biegłego rewidenta w trakcie podejmowania...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta Spółka Akcyjna a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Jeśli zamierzasz założyć Prostą Spółkę Akcyjną, musisz dopełnić – o czym już zapewne wiesz z poprzednich moich artykułów z tej serii – wielu...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

  W cyklu dotyczącym prostych spółek akcyjny starałam się w nieskomplikowany sposób wprowadzić Cię w najważniejsze zasady, które dotyczą jej...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a ZUS

  Witaj w kolejnym wpisie przedstawiającym charakterystykę prostej spółki akcyjnej. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo ważny obowiązek, któremu podlega...

  Czytaj