Blog

Biegły rewident a prosta spółka akcyjna

Jak już pewnie wiesz, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, musimy skorzystać z usług świadczonych przez biegłego rewidenta w trakcie podejmowania mnóstwa ważnych czynności. Najważniejsze zadania, za które jest on odpowiedzialny to tworzenie planów przekształcania, sporządzenie sprawozdań finansowych Twojej spółki a także dopełnianie formalności w trakcie wnoszenia wkładów w innej postaci, niż pieniężna.

W poniższym wpisie wyjaśnimy sobie natomiast jaką rolę pełni biegły rewident w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej. Już na początku jednak mogę Ci zdradzić, że koszty będą mniejsze, a konieczne do spełnienia formalności… prostsze. Jak zresztą sama nazwa tego rodzaju spółki wskazuje.

Jaka jest rola biegłego rewidenta przy sprawozdaniach finansowych spółki?

Najczęściej, jeśli słyszymy czy czytamy coś o biegłym rewidencie, go głowy od razu przychodzi nam badanie sprawozdań finansowych w danym przedsiębiorstwie.

Czego jesteś pewnie świadomy – w niektórych sytuacjach są one absolutnie konieczne. Jeśli zastanawiasz się, w jakich konkretnie, powinieneś zajrzeć do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. To właśnie w nim wypisane są wszystkie podmioty, które muszą sporządzać sprawozdania finansowe. Znajdują się tam oczywiście również spółki akcyjne. Jedyny wyjątek to spółki, które w dniu bilansowym są dopiero w stanie organizacji.

Kto musi sporządzać sprawozdania finansowe, oprócz spółek akcyjnych? Wszystkie jednostki, które w poprzednim roku obrotowym, za które sporządzone zostały sprawozdania finansowe, spełnią jeden lub więcej z poniższych warunków:

 1. zatrudniają (przeliczając na pełen etat) w przeciągu roku średnio pięćdziesiąt osób;
 2. suma przychodów netto wynikająca ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wynosi przynajmniej 5.000.000 Euro – oczywiście w przeliczeniu na PLN;
 3. suma wszystkich aktywów spółki w bilansie na koniec bieżącego roku obrotowego stanowi przynajmniej 2.500.000 Euro w przeliczeniu na PLN.

Właśnie w związku z powyższym, każda tradycyjna spółka akcyjna musi powierzyć badanie biegłemu rewidentowi. W naszej prostej spółce akcyjnej zaś, musi on „wkroczyć” jedynie, jeśli spółka przekroczy limity, które wymieniłam powyżej.

Jaka jest rola biegłego rewidenta przy wartości wkładów niepieniężnych?

W związku z przyjazną i nieskomplikowaną konstrukcją PSA, nie istnieje konieczność weryfikowania w jakikolwiek sposób zawartości wkładów, które nie mają postaci pieniężnej, przez osobę biegłego rewidenta.

Jeśli interesuje Cię, jak sytuacja wygląda w przypadku klasycznej spółki akcyjnej, podpowiem, że istnieje taki wymóg. Wynika on bezpośrednio z art. 312 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – z kodeksu spółek handlowych. Brzmi on dokładnie tak:

sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu jednego albo kilku biegłych rewidentów w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, jak również celem wydania opinii, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona.”

Z Kodeksu spółek handlowych możemy się jednak dowiedzieć również o kilku wyjątkach, uprawniających do odstąpienia od badania wykonanego w spółce akcyjnej przez biegłego rewidenta. Należą one jednak do rzadkości.

Jaka jest rola biegłego rewidenta w planach przekształcenia w prostej spółce akcyjnej?

Omawiana już przez nas w poprzednich wpisach regulacja, która wprowadziła stosowne przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej, znacznie zwiększyła także możliwości, dotyczące wszelkich przekształceń w spółkach handlowych. W przeróżnych procesach mających na celu podzielenie lub połączenie spółek handlowych, może wciąż także bowiem udział nasza prosta spółka akcyjna.

Na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę w przypadku zakresu działalności biegłego rewidenta na tym obszarze? Konieczność przeprowadzenia przez niego zbadania planu przekształcenia zajdzie jedynie w przypadku, jeśli obiektem przekształcenia będzie tradycyjna spółka handlowa. Jako posiadacz prostej spółki akcyjnej, nie musisz sobie tym więc zaprzątać głowy.

Biegły rewident w prostej spółce akcyjnej = oszczędności?

W poprzednich wpisach z serii omówiliśmy już sobie mnóstwo zalet i przewag, które prosta spółka akcyjna ma nad innymi formami działalności. Z powyższego artykułu możemy z kolei wywnioskować, że konstrukcja prostej spółki akcyjnej w przypadku biegłego rewidenta będzie się wiązała z bardzo dużą sumą zaoszczędzonych pieniędzy. Jak jasno wynika z przepisów, istnieje zdecydowanie mniej sytuacji, w którym przeprowadzone przez niego badania oraz usługi będą niezbędne, niż to ma miejsce w przypadku pozostałych rodzajów spółek.

Zapraszam Cię także do lektury poprzednich wpisów z serii charakteryzujących prostą spółkę akcyjną. Już teraz mogę również zachęcić Cię do odwiedzenia mojej strony za tydzień. Tym razem odpowiemy sobie na pytanie, czy prosta spółka akcyjna jest osobą prawną.

Czytaj więcej

 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Jednoosobowa działalność (JDG) czy spółka z o.o.? Porównanie

  Decyzja o założeniu własnej działalności prawdopodobnie będzie jedną z najważniejszych, jakie podejmiesz w swojej zawodowej karierze....

  Czytaj
 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Ulga IP BOX — co to jest i jak obliczyć?

  Pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystkie ulgi podatkowe mają na celu nie tylko ułatwić życie podatnikom, ale także — zachęcić ich...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Czy psycholog musi mieć kasę fiskalną?

  Każdy przedsiębiorca, w tym również psycholog prowadzący działalność gospodarczą, musi być świadomy obowiązków związanych z prowadzeniem...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Usługi psychologiczne a VAT

  W prowadzeniu działalności psychologa czy psychoterapeuty istnieje wiele aspektów do uwzględnienia, a jeden z nich to kwestia podatku...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Ryczałt dla psychologa i psychoterapeuty

  W dzisiejszych czasach coraz więcej psychologów i psychoterapeutów decyduje się na prowadzenie własnej praktyki, oferując profesjonalną pomoc...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Pomoc de minimis – jak uzyskać i rozliczyć tę dotację?

  Jedną z najważniejszych zasad polityki gospodarczej jest swoboda konkurencji, na podstawie której państwo nie powinno pomagać wybranym...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

  Jedną z podstawowych zasad rachunkowości prowadzonej w przedsiębiorstwie jest tak zwana zasada periodyzacji. Na jej podstawie konieczne jest...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Jak amortyzować sprzęt komputerowy?

  Współcześnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez dobrego, sprawnego komputera. Komputer stacjonarny lub laptop biurowy to część podstawowego...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w pierwszym kwartale 2023 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jak rozlicza się z działalności fizjoterapeuta?

  Prowadzenie własnego gabinetu fizjoterapeutycznego to świetny pomysł. Wielu fizjoterapeutów nieusatysfakcjonowanych warunkami pracy w szpitalach,...

  Czytaj