Blog

Biegły rewident a prosta spółka akcyjna

Jak już pewnie wiesz, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, musimy skorzystać z usług świadczonych przez biegłego rewidenta w trakcie podejmowania mnóstwa ważnych czynności. Najważniejsze zadania, za które jest on odpowiedzialny to tworzenie planów przekształcania, sporządzenie sprawozdań finansowych Twojej spółki a także dopełnianie formalności w trakcie wnoszenia wkładów w innej postaci, niż pieniężna.

W poniższym wpisie wyjaśnimy sobie natomiast jaką rolę pełni biegły rewident w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej. Już na początku jednak mogę Ci zdradzić, że koszty będą mniejsze, a konieczne do spełnienia formalności… prostsze. Jak zresztą sama nazwa tego rodzaju spółki wskazuje.

Jaka jest rola biegłego rewidenta przy sprawozdaniach finansowych spółki?

Najczęściej, jeśli słyszymy czy czytamy coś o biegłym rewidencie, go głowy od razu przychodzi nam badanie sprawozdań finansowych w danym przedsiębiorstwie.

Czego jesteś pewnie świadomy – w niektórych sytuacjach są one absolutnie konieczne. Jeśli zastanawiasz się, w jakich konkretnie, powinieneś zajrzeć do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. To właśnie w nim wypisane są wszystkie podmioty, które muszą sporządzać sprawozdania finansowe. Znajdują się tam oczywiście również spółki akcyjne. Jedyny wyjątek to spółki, które w dniu bilansowym są dopiero w stanie organizacji.

Kto musi sporządzać sprawozdania finansowe, oprócz spółek akcyjnych? Wszystkie jednostki, które w poprzednim roku obrotowym, za które sporządzone zostały sprawozdania finansowe, spełnią jeden lub więcej z poniższych warunków:

 1. zatrudniają (przeliczając na pełen etat) w przeciągu roku średnio pięćdziesiąt osób;
 2. suma przychodów netto wynikająca ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych za rok obrotowy wynosi przynajmniej 5.000.000 Euro – oczywiście w przeliczeniu na PLN;
 3. suma wszystkich aktywów spółki w bilansie na koniec bieżącego roku obrotowego stanowi przynajmniej 2.500.000 Euro w przeliczeniu na PLN.

Właśnie w związku z powyższym, każda tradycyjna spółka akcyjna musi powierzyć badanie biegłemu rewidentowi. W naszej prostej spółce akcyjnej zaś, musi on „wkroczyć” jedynie, jeśli spółka przekroczy limity, które wymieniłam powyżej.

Jaka jest rola biegłego rewidenta przy wartości wkładów niepieniężnych?

W związku z przyjazną i nieskomplikowaną konstrukcją PSA, nie istnieje konieczność weryfikowania w jakikolwiek sposób zawartości wkładów, które nie mają postaci pieniężnej, przez osobę biegłego rewidenta.

Jeśli interesuje Cię, jak sytuacja wygląda w przypadku klasycznej spółki akcyjnej, podpowiem, że istnieje taki wymóg. Wynika on bezpośrednio z art. 312 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – z kodeksu spółek handlowych. Brzmi on dokładnie tak:

sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu jednego albo kilku biegłych rewidentów w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, jak również celem wydania opinii, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona.”

Z Kodeksu spółek handlowych możemy się jednak dowiedzieć również o kilku wyjątkach, uprawniających do odstąpienia od badania wykonanego w spółce akcyjnej przez biegłego rewidenta. Należą one jednak do rzadkości.

Jaka jest rola biegłego rewidenta w planach przekształcenia w prostej spółce akcyjnej?

Omawiana już przez nas w poprzednich wpisach regulacja, która wprowadziła stosowne przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej, znacznie zwiększyła także możliwości, dotyczące wszelkich przekształceń w spółkach handlowych. W przeróżnych procesach mających na celu podzielenie lub połączenie spółek handlowych, może wciąż także bowiem udział nasza prosta spółka akcyjna.

Na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę w przypadku zakresu działalności biegłego rewidenta na tym obszarze? Konieczność przeprowadzenia przez niego zbadania planu przekształcenia zajdzie jedynie w przypadku, jeśli obiektem przekształcenia będzie tradycyjna spółka handlowa. Jako posiadacz prostej spółki akcyjnej, nie musisz sobie tym więc zaprzątać głowy.

Biegły rewident w prostej spółce akcyjnej = oszczędności?

W poprzednich wpisach z serii omówiliśmy już sobie mnóstwo zalet i przewag, które prosta spółka akcyjna ma nad innymi formami działalności. Z powyższego artykułu możemy z kolei wywnioskować, że konstrukcja prostej spółki akcyjnej w przypadku biegłego rewidenta będzie się wiązała z bardzo dużą sumą zaoszczędzonych pieniędzy. Jak jasno wynika z przepisów, istnieje zdecydowanie mniej sytuacji, w którym przeprowadzone przez niego badania oraz usługi będą niezbędne, niż to ma miejsce w przypadku pozostałych rodzajów spółek.

Zapraszam Cię także do lektury poprzednich wpisów z serii charakteryzujących prostą spółkę akcyjną. Już teraz mogę również zachęcić Cię do odwiedzenia mojej strony za tydzień. Tym razem odpowiemy sobie na pytanie, czy prosta spółka akcyjna jest osobą prawną.

Kategoria

Najnowsze Artykuły

 • Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Czytaj
 • Zalety prostej spółki akcyjnej

  Czytaj

Czytaj więcej

 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Akcje w Prostych Spółkach Akcyjnych mają postać zdematerializowaną. Co to znaczy? Po prostu, nie występują w postaci dokumentów. W związku z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Zalety prostej spółki akcyjnej

  Dzięki moim wcześniejszym artykułom poznałeś już najważniejsze kwestie, które są związane ze stosunkowo nową formą działalności – Prostą...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna otwiera wiele nowych możliwości, które omówiliśmy już w poprzednich artykułach z poświęconego jej cyklu. Tym razem chciałabym...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

  Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej a kapitał zakładowy w spółce z o.o.

  Czym różni się kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej od kapitału zakładowego w spółce z.o.o.? Bez wątpienia jest to bardzo istotna kwestia dla...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Czy Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną?

  Od niedawna temat Prostej Spółki Akcyjnej jest coraz bardziej popularny. Nic zresztą dziwnego. Jak już wyjaśniliśmy sobie w poprzednich artykułach z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Biegły rewident a prosta spółka akcyjna

  Jak już pewnie wiesz, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, musimy skorzystać z usług świadczonych przez biegłego rewidenta w trakcie podejmowania...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta Spółka Akcyjna a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Jeśli zamierzasz założyć Prostą Spółkę Akcyjną, musisz dopełnić – o czym już zapewne wiesz z poprzednich moich artykułów z tej serii – wielu...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

  W cyklu dotyczącym prostych spółek akcyjny starałam się w nieskomplikowany sposób wprowadzić Cię w najważniejsze zasady, które dotyczą jej...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a ZUS

  Witaj w kolejnym wpisie przedstawiającym charakterystykę prostej spółki akcyjnej. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo ważny obowiązek, któremu podlega...

  Czytaj