Blog

20 czerwca 2022

Czy zakup komputera można wrzucić w koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej?

Jednym z klasycznych problemów podatników prowadzących własną działalność gospodarczą jest odpowiednia klasyfikacja kosztów uzyskania przychodów.

Krótko mówiąc: co jest kosztem, a co nie? W ostatnim czasie tego typu dylematów przybyło zwłaszcza w odniesieniu do wydatków poniesionych przy okazji walut wirtualnych. Przykładowo: czy zakup komputera służącego do ich wydobywania może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Odpowiadam krótko: nie może.

Co prawda, w grę wchodzi zaklasyfikowanie ich w nieco inny sposób – przez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego ZBYCIA walut wirtualnych. Jest to jednak ryzykowane posunięcie. Postępując w ten sposób, musimy się liczyć ze sporem z organami podatkowymi, które odrzucają taką możliwość.

Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie – czyli na czym opiera się stanowisko organów podatkowych?

Tutaj kłania się początek roku 2019 oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą wówczas uzupełniono o przepisy regulujące kwestie związane z walutami wirtualnymi. Czytamy w niej, że dochód uzyskany z obrotu kryptowalutami podlega opodatkowaniu według stawki 19%, przy czym przez dochód rozumiemy osiągniętą w roku podatkowym różnicę między sumą przychodów z takiego obrotu, a kosztami ich uzyskania.

W tej samej ustawie widnieje też zapis głoszący, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu uzyskania tych przychodów lub zachowania ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.

Jest więc nieco zaskakujące, że zakup sprzętu niezbędnego do wykopywania waluty wirtualnej, czyli komputera, nie spełnia tych warunków (przynajmniej według organów podatkowych) i nie można wrzucić go w koszty.

Kluczową okazuje się tu kwestia podziału na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Organ podatkowy tłumaczy, że pomiędzy kosztami a przychodem musi istnieć widoczne powiązanie. Tylko wtedy mówimy o kosztach bezpośrednich. Za koszty bezpośrednie uznajemy takie koszty, które wprost przekładają się na określone przychody – za ich pomocą można precyzyjnie określić okres uzyskania danego przychodu, jego wysokość i przypisać go do określonego produktu. Koszty bezpośrednie mają więc bezpośrednio wpływać na osiągnięcie konkretnego przychodu.

Koszty pośrednie to z kolei wydatki, które owszem – zostały poniesione racjonalnie i w celu zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów – jednak nie da się na ich podstawie doprecyzować, w jakim okresie i w jakiej kwocie wystąpił powiązany z nimi przychód. Tym samym nie mają one kluczowego odbicia w określonych przychodach.

I tu dochodzimy do konkluzji.

Za koszty z odpłatnej sprzedaży waluty wirtualnej organy podatkowe uznają udokumentowane wydatki na zakup takiej waluty, a dodatkowo koszty związane z tą sprzedażą. Dotyczy to tylko kosztów BEZPOŚREDNIO powiązanych z zakupem i zbyciem walut wirtualnych.

Kosztami uzyskania przychodów NIE MOGĄ BYĆ NATOMIAST KOSZTY POŚREDNIE, za które należy uznać: koszty pożyczek i kredytów finansujących nabycie waluty wirtualnej, zakup komputera, koparki do wydobycia kryptowalut oraz koszty prądu zużywanego przez te maszyny.

Podatnik nie ma możliwości ujęcia tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów, bo – choć ogólnie pomagają mu one w uzyskaniu przychodów ze zbycia walut – nie da się ich przypisać do określonego przychodu.

Tymczasem sądy mogą mieć inne zdanie…

Co ciekawe, prawidłowość powyżej opisanego stanowiska nie jest oczywista i istnieją orzeczenia sądów administracyjnych, z których wynika, że koszty z odpłatnego zbycia walut mogą być uznane za bezpośrednie, a tym samym zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Tutaj warto zajrzeć do wyroków:

A zatem wchodzi w grę zaliczenie wskazanych kosztów do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. Jednakże postępując w ten sposób, należy się przygotować na spór z organami podatkowymi, które możliwość taką odrzucają.

Jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do komentarzy.

Czytaj więcej

 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w pierwszym kwartale 2023 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jak rozlicza się z działalności fizjoterapeuta?

  Prowadzenie własnego gabinetu fizjoterapeutycznego to świetny pomysł. Wielu fizjoterapeutów nieusatysfakcjonowanych warunkami pracy w szpitalach,...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Czy opłaca się prowadzić księgowość samodzielnie?

  Do prowadzenia księgowości jest zobowiązana każda firma – zarówno międzynarodowa, duża korporacja, jak i niewielkie, kilkunastoosobowe...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Działalność gospodarcza dla Ukraińca – założenie firmy i rozliczanie w Polsce

  O tym, że Ukraińcy stanowią zdecydowaną większość osób z zagranicy mieszkających w Polsce, doskonale wie każdy z nas. I choć...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG)

  Jak pokazują dane publikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jednoosobowa działalność gospodarcza niezmiennie cieszy się w Polsce...

  Czytaj
 • 20 czerwca 2023
  Kategoria

  Copywriter – jaka stawka VAT?

  Podatki są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Dla copywriterów, którzy zajmują się tworzeniem tekstów reklamowych,...

  Czytaj
 • 20 czerwca 2023
  Kategoria

  Jaka stawka ryczałtu dla copywritera? Ryczałt dla copywriterów.

  Jaka stawka ryczałtu będzie odpowiednia dla copywritera? Wielu copywriterów zadaje sobie to pytanie, gdy rozpoczynają swoją działalność, lub chcą...

  Czytaj
 • 19 czerwca 2023
  Kategoria

  Jaki kod PKD dla copywritera?

  Czy kiedykolwiek czułeś, że słowa mają moc? Że mogą poruszyć serca, zainspirować, pobudzić do działania? Jeśli twoją pasją jest pisanie...

  Czytaj
 • 19 czerwca 2023
  Kategoria

  Czy coach może być zwolniony z VAT?

  Jesteś coachem i zastanawiasz się, czy możesz być zwolniony z VAT? Jeśli tak, to trafiłeś we właściwe miejsce! W dzisiejszym artykule...

  Czytaj
 • 16 czerwca 2023
  Kategoria

  Oto 9 pomysłów na firmowe koszty lekarza

  Jesteś lekarzem prowadzącym własną praktykę? Chciałbyś dowiedzieć się, jak zwiększyć efektywność swojej działalności i jednocześnie...

  Czytaj