Blog

20 czerwca 2022

Czy zakup komputera można wrzucić w koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej?

Jednym z klasycznych problemów podatników prowadzących własną działalność gospodarczą jest odpowiednia klasyfikacja kosztów uzyskania przychodów.

Krótko mówiąc: co jest kosztem, a co nie? W ostatnim czasie tego typu dylematów przybyło zwłaszcza w odniesieniu do wydatków poniesionych przy okazji walut wirtualnych. Przykładowo: czy zakup komputera służącego do ich wydobywania może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Odpowiadam krótko: nie może.

Co prawda, w grę wchodzi zaklasyfikowanie ich w nieco inny sposób – przez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego ZBYCIA walut wirtualnych. Jest to jednak ryzykowane posunięcie. Postępując w ten sposób, musimy się liczyć ze sporem z organami podatkowymi, które odrzucają taką możliwość.

Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie – czyli na czym opiera się stanowisko organów podatkowych?

Tutaj kłania się początek roku 2019 oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą wówczas uzupełniono o przepisy regulujące kwestie związane z walutami wirtualnymi. Czytamy w niej, że dochód uzyskany z obrotu kryptowalutami podlega opodatkowaniu według stawki 19%, przy czym przez dochód rozumiemy osiągniętą w roku podatkowym różnicę między sumą przychodów z takiego obrotu, a kosztami ich uzyskania.

W tej samej ustawie widnieje też zapis głoszący, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu uzyskania tych przychodów lub zachowania ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.

Jest więc nieco zaskakujące, że zakup sprzętu niezbędnego do wykopywania waluty wirtualnej, czyli komputera, nie spełnia tych warunków (przynajmniej według organów podatkowych) i nie można wrzucić go w koszty.

Kluczową okazuje się tu kwestia podziału na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Organ podatkowy tłumaczy, że pomiędzy kosztami a przychodem musi istnieć widoczne powiązanie. Tylko wtedy mówimy o kosztach bezpośrednich. Za koszty bezpośrednie uznajemy takie koszty, które wprost przekładają się na określone przychody – za ich pomocą można precyzyjnie określić okres uzyskania danego przychodu, jego wysokość i przypisać go do określonego produktu. Koszty bezpośrednie mają więc bezpośrednio wpływać na osiągnięcie konkretnego przychodu.

Koszty pośrednie to z kolei wydatki, które owszem – zostały poniesione racjonalnie i w celu zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów – jednak nie da się na ich podstawie doprecyzować, w jakim okresie i w jakiej kwocie wystąpił powiązany z nimi przychód. Tym samym nie mają one kluczowego odbicia w określonych przychodach.

I tu dochodzimy do konkluzji.

Za koszty z odpłatnej sprzedaży waluty wirtualnej organy podatkowe uznają udokumentowane wydatki na zakup takiej waluty, a dodatkowo koszty związane z tą sprzedażą. Dotyczy to tylko kosztów BEZPOŚREDNIO powiązanych z zakupem i zbyciem walut wirtualnych.

Kosztami uzyskania przychodów NIE MOGĄ BYĆ NATOMIAST KOSZTY POŚREDNIE, za które należy uznać: koszty pożyczek i kredytów finansujących nabycie waluty wirtualnej, zakup komputera, koparki do wydobycia kryptowalut oraz koszty prądu zużywanego przez te maszyny.

Podatnik nie ma możliwości ujęcia tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów, bo – choć ogólnie pomagają mu one w uzyskaniu przychodów ze zbycia walut – nie da się ich przypisać do określonego przychodu.

Tymczasem sądy mogą mieć inne zdanie…

Co ciekawe, prawidłowość powyżej opisanego stanowiska nie jest oczywista i istnieją orzeczenia sądów administracyjnych, z których wynika, że koszty z odpłatnego zbycia walut mogą być uznane za bezpośrednie, a tym samym zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Tutaj warto zajrzeć do wyroków:

A zatem wchodzi w grę zaliczenie wskazanych kosztów do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. Jednakże postępując w ten sposób, należy się przygotować na spór z organami podatkowymi, które możliwość taką odrzucają.

Jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do komentarzy.

Czytaj więcej

 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Jednoosobowa działalność (JDG) czy spółka z o.o.? Porównanie

  Decyzja o założeniu własnej działalności prawdopodobnie będzie jedną z najważniejszych, jakie podejmiesz w swojej zawodowej karierze....

  Czytaj
 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Ulga IP BOX — co to jest i jak obliczyć?

  Pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystkie ulgi podatkowe mają na celu nie tylko ułatwić życie podatnikom, ale także — zachęcić ich...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Czy psycholog musi mieć kasę fiskalną?

  Każdy przedsiębiorca, w tym również psycholog prowadzący działalność gospodarczą, musi być świadomy obowiązków związanych z prowadzeniem...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Usługi psychologiczne a VAT

  W prowadzeniu działalności psychologa czy psychoterapeuty istnieje wiele aspektów do uwzględnienia, a jeden z nich to kwestia podatku...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Ryczałt dla psychologa i psychoterapeuty

  W dzisiejszych czasach coraz więcej psychologów i psychoterapeutów decyduje się na prowadzenie własnej praktyki, oferując profesjonalną pomoc...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Pomoc de minimis – jak uzyskać i rozliczyć tę dotację?

  Jedną z najważniejszych zasad polityki gospodarczej jest swoboda konkurencji, na podstawie której państwo nie powinno pomagać wybranym...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

  Jedną z podstawowych zasad rachunkowości prowadzonej w przedsiębiorstwie jest tak zwana zasada periodyzacji. Na jej podstawie konieczne jest...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Jak amortyzować sprzęt komputerowy?

  Współcześnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez dobrego, sprawnego komputera. Komputer stacjonarny lub laptop biurowy to część podstawowego...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w pierwszym kwartale 2023 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jak rozlicza się z działalności fizjoterapeuta?

  Prowadzenie własnego gabinetu fizjoterapeutycznego to świetny pomysł. Wielu fizjoterapeutów nieusatysfakcjonowanych warunkami pracy w szpitalach,...

  Czytaj