Blog

20 czerwca 2022

Czy zakup komputera można wrzucić w koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej?

Jednym z klasycznych problemów podatników prowadzących własną działalność gospodarczą jest odpowiednia klasyfikacja kosztów uzyskania przychodów.

Krótko mówiąc: co jest kosztem, a co nie? W ostatnim czasie tego typu dylematów przybyło zwłaszcza w odniesieniu do wydatków poniesionych przy okazji walut wirtualnych. Przykładowo: czy zakup komputera służącego do ich wydobywania może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Odpowiadam krótko: nie może.

Co prawda, w grę wchodzi zaklasyfikowanie ich w nieco inny sposób – przez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego ZBYCIA walut wirtualnych. Jest to jednak ryzykowane posunięcie. Postępując w ten sposób, musimy się liczyć ze sporem z organami podatkowymi, które odrzucają taką możliwość.

Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie – czyli na czym opiera się stanowisko organów podatkowych?

Tutaj kłania się początek roku 2019 oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, którą wówczas uzupełniono o przepisy regulujące kwestie związane z walutami wirtualnymi. Czytamy w niej, że dochód uzyskany z obrotu kryptowalutami podlega opodatkowaniu według stawki 19%, przy czym przez dochód rozumiemy osiągniętą w roku podatkowym różnicę między sumą przychodów z takiego obrotu, a kosztami ich uzyskania.

W tej samej ustawie widnieje też zapis głoszący, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu uzyskania tych przychodów lub zachowania ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.

Jest więc nieco zaskakujące, że zakup sprzętu niezbędnego do wykopywania waluty wirtualnej, czyli komputera, nie spełnia tych warunków (przynajmniej według organów podatkowych) i nie można wrzucić go w koszty.

Kluczową okazuje się tu kwestia podziału na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Organ podatkowy tłumaczy, że pomiędzy kosztami a przychodem musi istnieć widoczne powiązanie. Tylko wtedy mówimy o kosztach bezpośrednich. Za koszty bezpośrednie uznajemy takie koszty, które wprost przekładają się na określone przychody – za ich pomocą można precyzyjnie określić okres uzyskania danego przychodu, jego wysokość i przypisać go do określonego produktu. Koszty bezpośrednie mają więc bezpośrednio wpływać na osiągnięcie konkretnego przychodu.

Koszty pośrednie to z kolei wydatki, które owszem – zostały poniesione racjonalnie i w celu zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów – jednak nie da się na ich podstawie doprecyzować, w jakim okresie i w jakiej kwocie wystąpił powiązany z nimi przychód. Tym samym nie mają one kluczowego odbicia w określonych przychodach.

I tu dochodzimy do konkluzji.

Za koszty z odpłatnej sprzedaży waluty wirtualnej organy podatkowe uznają udokumentowane wydatki na zakup takiej waluty, a dodatkowo koszty związane z tą sprzedażą. Dotyczy to tylko kosztów BEZPOŚREDNIO powiązanych z zakupem i zbyciem walut wirtualnych.

Kosztami uzyskania przychodów NIE MOGĄ BYĆ NATOMIAST KOSZTY POŚREDNIE, za które należy uznać: koszty pożyczek i kredytów finansujących nabycie waluty wirtualnej, zakup komputera, koparki do wydobycia kryptowalut oraz koszty prądu zużywanego przez te maszyny.

Podatnik nie ma możliwości ujęcia tych wydatków w kosztach uzyskania przychodów, bo – choć ogólnie pomagają mu one w uzyskaniu przychodów ze zbycia walut – nie da się ich przypisać do określonego przychodu.

Tymczasem sądy mogą mieć inne zdanie…

Co ciekawe, prawidłowość powyżej opisanego stanowiska nie jest oczywista i istnieją orzeczenia sądów administracyjnych, z których wynika, że koszty z odpłatnego zbycia walut mogą być uznane za bezpośrednie, a tym samym zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Tutaj warto zajrzeć do wyroków:

A zatem wchodzi w grę zaliczenie wskazanych kosztów do kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. Jednakże postępując w ten sposób, należy się przygotować na spór z organami podatkowymi, które możliwość taką odrzucają.

Jeśli masz jakieś pytania, zapraszam do komentarzy.

Kategoria

Najnowsze Artykuły

 • Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Czytaj
 • Zalety prostej spółki akcyjnej

  Czytaj

Czytaj więcej

 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Akcje w Prostych Spółkach Akcyjnych mają postać zdematerializowaną. Co to znaczy? Po prostu, nie występują w postaci dokumentów. W związku z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Zalety prostej spółki akcyjnej

  Dzięki moim wcześniejszym artykułom poznałeś już najważniejsze kwestie, które są związane ze stosunkowo nową formą działalności – Prostą...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna otwiera wiele nowych możliwości, które omówiliśmy już w poprzednich artykułach z poświęconego jej cyklu. Tym razem chciałabym...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

  Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej a kapitał zakładowy w spółce z o.o.

  Czym różni się kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej od kapitału zakładowego w spółce z.o.o.? Bez wątpienia jest to bardzo istotna kwestia dla...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Czy Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną?

  Od niedawna temat Prostej Spółki Akcyjnej jest coraz bardziej popularny. Nic zresztą dziwnego. Jak już wyjaśniliśmy sobie w poprzednich artykułach z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Biegły rewident a prosta spółka akcyjna

  Jak już pewnie wiesz, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, musimy skorzystać z usług świadczonych przez biegłego rewidenta w trakcie podejmowania...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta Spółka Akcyjna a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Jeśli zamierzasz założyć Prostą Spółkę Akcyjną, musisz dopełnić – o czym już zapewne wiesz z poprzednich moich artykułów z tej serii – wielu...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

  W cyklu dotyczącym prostych spółek akcyjny starałam się w nieskomplikowany sposób wprowadzić Cię w najważniejsze zasady, które dotyczą jej...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a ZUS

  Witaj w kolejnym wpisie przedstawiającym charakterystykę prostej spółki akcyjnej. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo ważny obowiązek, któremu podlega...

  Czytaj