Blog

Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

W cyklu dotyczącym prostych spółek akcyjny starałam się w nieskomplikowany sposób wprowadzić Cię w najważniejsze zasady, które dotyczą jej funkcjonowania. W tym wpisie natomiast chciałabym przedstawić Ci proces założenia prostej spółki akcyjnej. Czy faktycznie jest on tak nieskomplikowany, jak wskazywałaby na to sama nazwa? Zaraz się przekonamy.

Prosta spółka akcyjna – jak założyć?

Aby założyć prostą spółkę akcyjną, będziesz musiał dokonać kilku ważnych rzeczy, a mianowicie:

 • zawrzeć umowę spółki,
 • ustanowić organy spółki, które są wymagane przez ustawę albo umowę spółki,
 • dokonać wpisu w KRS.

Zanim jednak dokonasz wpisu do KRS, akcjonariusze będą musieli wnieść wkład na pokrycie kapitału akcyjnego.

Jak zawrzeć umowę prostej spółki akcyjnej?

Zacznijmy od pierwszego, bardzo ważnego kroku, czyli zawarcia umowy. Dla prostej spółki akcyjnej adekwatna będzie umowa zawarta u notariusza (w formie aktu notarialnego), albo taka stworzona za pomocą wzorca umowy, który możesz znaleźć w specjalnym systemie S24.

Drugie rozwiązanie będzie szybsze i wygodniejsze – o ile nie przewidujesz tego, że w umowie znajdą się jakiekolwiek niestandardowe zapisy. Wówczas z powodzeniem możesz skorzystać z gotowego wzoru dostępnego na stronie.

Jeśli jednak chcesz, aby umowa zawierała postanowienia dotyczące wniesienia pracy przez akcjonariuszy, która pokryje kapitał akcyjny (podczas zakładania spółki przez Internet, wkład mogą stanowić jedynie pieniądze) lub jakiekolwiek inne zapisy, których nie obejmuje gotowy wzór, wówczas jedyną rozsądną decyzją będzie udanie się do notariusza.

Jak ustanowić organy w prostej spółce akcyjnej?

Jak już wiesz z moich poprzednich wpisów, w prostej spółce akcyjnej organem może być rada dyrektorów albo zarząd. Jeśli zdecydujesz się na powołanie zarządu, poza nim możesz także ustanowić doskonale znaną radę nadzorczą. To, na jaki system zarządzania PSA się zdecydować, pozostaje w gestii akcjonariuszy. Muszą oni zawrzeć swoją decyzję w umowie spółki.

Innowacyjną opcją jest również ustanowienie rady dyrektorów, która stanowi połączenie rady nadzorczej oraz zarządu. Dzięki temu w jednym organie zasiądą dyrektorzy wykonawczy, mający za zadanie zarządzanie PSA oraz dyrektorzy niewykonawczy, nadzorujący jej pracę.

Pamiętaj o tym, iż organy prostej spółki akcyjnej oraz określenie sposobu ich działania, muszą znajdować się w umowie.

Jak wnieść wkłady, które pokryją kapitał akcyjny w PSA?

Kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej musi wynosić minimalnie… złotówkę. Jako ciekawostkę powiem Ci, iż żadna umowa PSA tak naprawdę nie określa wielkości kapitału akcyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jeśli zdecydujesz się na podwyższenie kapitału swojej działalności, nie będziesz musiał dokonywać żadnych zmian w jej umowie. Co z tego wynika, wysokość kapitału akcyjnego nie musi zostać wpisana do umowy PSA.

W umowie możesz jednak określić konkretną datę wniesienia kapitału. Co bowiem ważne, nie musi on zostać wniesiony natychmiast (wyłączamy jednak z tej zasady obowiązkową złotówkę). Konkretna data może zostać również wskazana poprzez uchwałę wspólników czy rady dyrektorów albo zarządu.

Wielkość kapitału akcyjnego w PSA jest powiązana przede wszystkim z wkładami, które zostały wniesione w celu pokrycia akcji. Nie możemy tutaj jednak zaliczyć wkładów, które miały inną postać, niż finansowa. Mówimy tutaj na przykład o świadczeniu pracy, prawach niezbywalnych czy świadczeniu usług. Wielkość kapitału akcyjnego zawsze zgłaszamy do KRS.

Jak wpisać prostą spółkę akcyjną do KRS?

Wpisu do KRS możesz dokonać na dwa sposoby. To, który powinieneś wybrać, zależy od tego, w jaki sposób zawarłeś umowę spółki. I tak:

 • jeśli umowa została zawarta u notariusza – musisz złożyć wniosek w tradycyjnej formie w sądzie gospodarczym, który jest właściwy miejscu prowadzenia działalności. Formularz musi zostać zaopatrzony w załączniki. Następnie wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane przez każdego członka zarządu albo rady dyrektorów. Za taką rejestrację będziesz musiał uiścić kwotę 500 zł. Dodatkowo wymagany jest jednak wpis do MsiG, który kosztuje 100 zł;
 • jeśli umowa została zawarta przy pomocy wniosku na stronie S24, PSA powinieneś także wpisać do KRS za pośrednictwem sieci. W tym celu musisz skorzystać ze strony: https://ekrs.ms.gov.pl/. Wniosek wypełniasz całkowicie elektronicznie. Podobnie jak w poprzednim przypadku, musi on zostać podpisany przez każdego z członków rady dyrektorów lub zarządu. Taka rejestracja będzie Cię kosztować 250 zł + 100 zł za wpis do MsiG.

Jakie załączniki musi zawierać wniosek do KRS o wpisanie prostej spółki akcyjnej?

Niezależnie od tego, w jakiej formie złożysz wniosek o rejestrację PSA w KRS, musisz do niego załączyć takie same załączniki, czyli:

 • umowę prostej spółki akcyjnej;
 • oświadczenie każdego z członków rady dyrektorów lub zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy wartości wszystkich wniesionych wkładów;
 • oświadczenie każdego z członków rady dyrektorów lub członków zarządu o tym, iż wkłady na pokrycie akcji są wniesione w takiej części, jaką przewiduje umowa spółki;
 • jeśli organy spółki nie zostały powołane na mocy aktu notarialnego, zawierającego umowę PSA, musisz także załączyć dowód ustanowienia organów, wskazujący na konkretny skład osobowy;
 • listę członków zarządu;
 • listę akcjonariuszy, wraz ze wskazaniem imion i nazwisk lub firm, a także serii oraz ilości akcji, które objął każdy z nich. Lista musi zostać podpisana przez każdego z członków rady dyrektorów lub zarządu;
 • adresy do doręczeń członków rady dyrektorów lub zarządu.

Kategoria

Najnowsze Artykuły

 • Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Czytaj
 • Zalety prostej spółki akcyjnej

  Czytaj

Czytaj więcej

 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Akcje w Prostych Spółkach Akcyjnych mają postać zdematerializowaną. Co to znaczy? Po prostu, nie występują w postaci dokumentów. W związku z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Zalety prostej spółki akcyjnej

  Dzięki moim wcześniejszym artykułom poznałeś już najważniejsze kwestie, które są związane ze stosunkowo nową formą działalności – Prostą...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna otwiera wiele nowych możliwości, które omówiliśmy już w poprzednich artykułach z poświęconego jej cyklu. Tym razem chciałabym...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

  Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej a kapitał zakładowy w spółce z o.o.

  Czym różni się kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej od kapitału zakładowego w spółce z.o.o.? Bez wątpienia jest to bardzo istotna kwestia dla...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Czy Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną?

  Od niedawna temat Prostej Spółki Akcyjnej jest coraz bardziej popularny. Nic zresztą dziwnego. Jak już wyjaśniliśmy sobie w poprzednich artykułach z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Biegły rewident a prosta spółka akcyjna

  Jak już pewnie wiesz, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, musimy skorzystać z usług świadczonych przez biegłego rewidenta w trakcie podejmowania...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta Spółka Akcyjna a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Jeśli zamierzasz założyć Prostą Spółkę Akcyjną, musisz dopełnić – o czym już zapewne wiesz z poprzednich moich artykułów z tej serii – wielu...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

  W cyklu dotyczącym prostych spółek akcyjny starałam się w nieskomplikowany sposób wprowadzić Cię w najważniejsze zasady, które dotyczą jej...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a ZUS

  Witaj w kolejnym wpisie przedstawiającym charakterystykę prostej spółki akcyjnej. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo ważny obowiązek, któremu podlega...

  Czytaj