Blog

Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej a kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Czym różni się kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej od kapitału zakładowego w spółce z.o.o.? Bez wątpienia jest to bardzo istotna kwestia dla każdej osoby, która zastanawia się nad tym, jaka forma działalności jest najlepsza. W poniższym artykule postaram się odpowiedzieć Ci na to pytanie. Wyjaśnimy sobie, co to jest kapitał akcyjny oraz co to jest kapitał zakładowy oraz czym właściwie różnią się one między sobą. Zaczynajmy.

Prosta spółka akcyjna i jej kapitał – kolejne nowatorskie rozwiązanie?

Po lekturze poprzednich artykułów z serii o P.S.A. nie masz już chyba żadnych wątpliwości co do tego, że prosta spółka akcyjna faktycznie jest… prosta. To bardzo atrakcyjna opcja dla osób, które chcą zacząć prowadzić własną działalność. To właśnie zupełnie inny charakter, jaki ma kapitał akcyjny w porównaniu do kapitału zakładowego, jest najważniejszą kwestią stanowiącą podstawę wszystkich nowoczesnych rozwiązań zastosowanych w P.S.A.

Taki właśnie był zamiar ustawodawcy – aby kapitał akcyjny umożliwiał stworzenie o wiele większej elastyczności majątkowej dla prostej spółki akcyjnej, niż kapitał zakładowy, z którym mamy do czynienia w przypadku klasycznej spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. O jakich jednak różnicach pomiędzy tymi dwoma rodzajami kapitału właściwie jednak mówimy?

Co to jest kapitał zakładowy?

W klasycznym rozumieniu, kapitał zakładowy będzie informacją o tym, jakie zobowiązania mają wspólnicy w stosunku do spółki. Kapitał zakładowy ma za zadanie określić całkowitą wartość wszystkich świadczeń, które zobowiązali się spełnić wszyscy wspólnicy właśnie na rzecz spółki. Możemy podzielić go na dwa sposoby – na akcje albo udziały. Kapitał zakładowy to zatem w skrócie suma wszystkich akcji / udziałów w spółce. Każdy jeden udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcja w spółce akcyjnej zawsze będą zaliczane na poczet kapitału zakładowego.

Co to jest kapitał akcyjny?

Kapitał akcyjny ma z kolei za zadanie poinformować o sumie wszystkich wkładów, które zostały wniesione w celu pokrycia akcji. Musisz jednak pamiętać o tym, że nie można do niego wliczyć wkładów takich jak świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki a także niezbywalnych praw. W przypadku kapitału akcyjnego nie ma jednak mowy o podziale na akcje. Akcje P.S.A. Nie będą zatem stanowiły części kapitału akcyjnego. Będą jedynie określać, jakie prawa ma dany akcjonariusz w prostej spółce akcyjnej.

Różnice między kapitałem akcyjnym i kapitałem zakładowym

Oprócz wyżej wspomnianych różnic pomiędzy jednym i drugim kapitałem, które wymagają już z samych podstawowych założeń spółek, mamy jednak do czynienia także z kilkoma innymi ważnymi, różniącymi je kwestiami.

Pierwszą z nich jest charakter kapitału zakładowego oraz akcyjnego. Kapitał akcyjny charakteryzuje się dużą zmiennością. Jej celem jest właśnie wyżej wspomniana płynność finansowa, umożliwiająca chociażby przystępne wypłacanie środków z kapitału na potrzeby prostej spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy, z którym mamy do czynienia w klasycznej spółce akcyjnej czy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest z kolei stały. W związku z tym, aby dokonać w nim jakichkolwiek zmian, nie ominiesz konieczności dopełnienia licznych formalności.

Kolejną różnicą pomiędzy kapitałem akcyjnym i kapitałem zakładowych jest ich wysokość. Co bardzo ważne, to, jaką wysokość będzie miał kapitał akcyjny, nie musi wcale zostać zapisane w umowie spółki. Jeśli więc ulegnie on jakiejkolwiek zmianie, nie będziesz musiał redagować od nowa całej umowy, czy nawet jakkolwiek jej zmieniać. Możesz wypłacić pieniądze z kapitału na potrzeby prostej spółki akcyjnej zaraz po tym, jak zgłosisz zmianę wysokości kapitału akcyjnego do Krajowego Rejestru Sądowego. Z kolei wielkość kapitału zakładowego musi zostać szczegółowo określona w statucie spółki albo w umowie. W związku z tym, jeśli zmieni się wysokość kapitału, zmienić się będzie musiała również umowa albo statut.

Warto wspomnieć jeszcze o jednej istotnej różnicy pomiędzy jednym i drugim rodzajem kapitału. Dotyczy ona minimalnej wysokości kapitału, która w obu przypadkach jest wymagana przez ustawę. Jak wyjaśniliśmy sobie już wcześniej, z kapitałem zakładowym mamy do czynienia w wypadku spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej. Przy spółce z.o.o. kapitał musi wynosić przynajmniej 5 tysięcy złotych, a przy spółce akcyjnej 100 tysięcy złotych. Kapitał akcyjny, występujący przy prostej spółce akcyjnej, jest przy tych dwóch liczbach o wiele mniejszy. Moglibyśmy nawet powiedzieć, że dosłownie minimalny, jako że wynosi zaledwie… złotówkę.

Jak widzisz, kapitał akcyjny oraz kapitał zakładowy to dwa zdecydowanie różne pojęcia. Pewnie nie jesteś zresztą wcale zaskoczony tym, że P.S.A. cechuje się, oprócz wszystkich innych zalet, również o wiele większymi możliwościami zagwarantowanymi już przez sam kapitał. Z kolejnego artykułu dowiesz się natomiast tego, kto reprezentuje prostą spółkę akcyjną.

Kategoria

Najnowsze Artykuły

 • Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Czytaj
 • Zalety prostej spółki akcyjnej

  Czytaj

Czytaj więcej

 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Akcje w Prostych Spółkach Akcyjnych mają postać zdematerializowaną. Co to znaczy? Po prostu, nie występują w postaci dokumentów. W związku z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Zalety prostej spółki akcyjnej

  Dzięki moim wcześniejszym artykułom poznałeś już najważniejsze kwestie, które są związane ze stosunkowo nową formą działalności – Prostą...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna otwiera wiele nowych możliwości, które omówiliśmy już w poprzednich artykułach z poświęconego jej cyklu. Tym razem chciałabym...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

  Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej a kapitał zakładowy w spółce z o.o.

  Czym różni się kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej od kapitału zakładowego w spółce z.o.o.? Bez wątpienia jest to bardzo istotna kwestia dla...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Czy Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną?

  Od niedawna temat Prostej Spółki Akcyjnej jest coraz bardziej popularny. Nic zresztą dziwnego. Jak już wyjaśniliśmy sobie w poprzednich artykułach z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Biegły rewident a prosta spółka akcyjna

  Jak już pewnie wiesz, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, musimy skorzystać z usług świadczonych przez biegłego rewidenta w trakcie podejmowania...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta Spółka Akcyjna a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Jeśli zamierzasz założyć Prostą Spółkę Akcyjną, musisz dopełnić – o czym już zapewne wiesz z poprzednich moich artykułów z tej serii – wielu...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

  W cyklu dotyczącym prostych spółek akcyjny starałam się w nieskomplikowany sposób wprowadzić Cię w najważniejsze zasady, które dotyczą jej...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a ZUS

  Witaj w kolejnym wpisie przedstawiającym charakterystykę prostej spółki akcyjnej. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo ważny obowiązek, któremu podlega...

  Czytaj