Blog

Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na funkcjonowanie całej spółki. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są w końcu zazwyczaj kwestie, które są dla niej najważniejsze. W poniższym wpisie wyjaśnimy sobie najważniejsze szczegóły dotyczące procesu podejmowania uchwał w PSA oraz wymogi, których spełnienie umożliwia poprawne przyjęcie uchwał.

Kto może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu w Prostej Spółce Akcyjnej?

Zacznijmy od bardzo ważnej informacji. Udział w Walnym Zgromadzeniu nigdy nie jest obowiązkowy dla akcjonariusza- tak naprawdę jest jego prawem. Oznacza to, że wcale nie musi on brać w nim udziału. Zawsze ma prawo do tego, aby z niego zrezygnować. Co może być powodem takiej rezygnacji? Wystarczy, iż akcjonariusz stwierdzi, iż przedmiot obrad zwyczajnie go nie interesuje.

Co musisz wiedzieć o uchwałach na Walnym Zgromadzeniu w PSA?

Przejdźmy do odpowiedzi na pytanie z tytułu tego artykułu. Kiedy trzeba podjąć uchwałę w Prostej Spółce Akcyjnej? Kiedy można to zrobić? Z zasady Walne Zgromadzenie w PSA podejmuje uchwały tylko i wyłącznie, jeśli znajdują się one w ustalonym porządku obrad.

Jak zapewne wiesz, już samo zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawsze zawierać szczegółowy porządek obraz zgromadzenia. Oznacza to, iż musi w nim zostać zawarta kolejność działań, które będą miały miejsce podczas obrad oraz kolejność uchwał. Absolutnie nie możesz zawrzeć w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu żadnych bardzo ogólnych sformułowań, typu: „podjęcie uchwał dotyczących istotnych dla PSA kwestii”.

Taki dokładny porządek obraz umożliwia wszystkim akcjonariuszom przygotowanie się do spraw, które będą omawiane podczas Walnego Zgromadzenia. Oprócz tego, jeśli będą oni wiedzieć o podejmowanych uchwałach z odpowiednim wyprzedzeniem, będą mogli już wcześniej zastanowić się nad tym, jaką decyzję podjąć. Oprócz tego, będą świadomi tego, czy w tym konkretnym przypadku powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

Jeśli porządek obrad zostałby rozpisany zbyt zwięźle- zgodnie z przykładem, który przedstawiłam przed chwilą- akcjonariusz mógłby stwierdzić, iż tego rodzaju sprawy go nie interesują- i po prostu nie stawić się na zgromadzeniu.

Powinieneś jednak wiedzieć o tym, że opisane wyżej zasady mają jednak jeden wyjątek. Jeżeli zdarzy się, iż wszystkie akcje będą reprezentowane w trakcie Walnego Zgromadzenia i nikt z obecnych nie sprzeciwi się podjęciu uchwały, wówczas można powziąć uchwałę nieznajdującą się w porządku obrad.

Jak wygląda głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w PSA?

Głosowanie podczas obrad Prostej Spółki Akcyjnej zawsze odbywa się w sposób jawny, pomijając kilka wyjątków. Głosowanie może być tajne, jeżeli dotyczy uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów, pociągnięciu do odpowiedzialności członków organów lub powołania (a także odwołania albo zawieszenia) członków organów.

Głosowanie powinno być tajne także, jeśli zdarzy się, że nawet jeden z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu wystąpi z takim żądaniem.

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów. Co to oznacza w praktyce? Aby uchwała została przyjęta, więcej niż połowa oddanych głosów musi za tym optować. Pamiętaj jednak o tym, iż zasady głosowania mogą zostać zmienione w umowie spółki. Oprócz tego, w ustawie znajdują się wypadki, w których decyzja musi zostać podjęta przynajmniej 3/4 głosów. Zaliczają się do nich na przykład kwestie takie jak rozwiązanie spółki czy kompletna zmiana jej umowy.

Akcjonariusze mogą oddawać swoje głosy osobiście albo korzystając z usług pełnomocnika. Pamiętaj jednak, iż tym nie może być członek zarządu, ani też pracownik spółki.

Jak zaprotokołować uchwałę Walnego Zgromadzenia w PSA?

Co zapewne Cię nie zdziwi, uchwała Walnego Zgromadzenia musi być zawsze zamieszczona w protokole. Powinny znaleźć się w nim informacje dotyczące:

 • wskazania zgłoszonych sprzeciwów,
 • wykazu podjętych uchwał,
 • stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 • wskazania obok każdej uchwały liczby akcji, z której zostały oddane ważne głosy, a także procentowy udział akcji w ogólnej ich liczbie, łącznej liczby ważnych głosów oraz głosów optujących przeciw, za i wstrzymujących się,
 • stwierdzenia zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Wszelkie podjęte uchwały muszą zostać podpisane przez wszystkie osoby, które były obecne na Walnym Zgromadzeniu. Wystarczające okazuje się jednak to, jeśli podpisze je osoba sporządzająca protokół a także przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Jeśli jednak uchwały dotyczą najważniejszych kwestii, takich jak wspomniana wyżej zmiana umowy czy rozwiązanie spółki, uchwała powinna zostać sporządzona u notariusza.

Czy w Prostej Spółce Akcyjnej można podjąć uchwałę bez zwoływania Walnego Zgromadzenia?

Powinieneś wiedzieć także o tym, że zdarza się, że można podjąć uchwałę w PSA, chociaż formalnie nie zostało zwołane Walne Zgromadzenie. W jakich wypadkach? Muszą tutaj zaistnieć określone warunki. Każda akcja musi zostać reprezentowana. Oprócz tego, żadna z osób, które będą obecne nie sprzeciwi się względem odbycia Walnego Zgromadzenia albo zamieszczenia konkretnych spraw w porządku obrad.

Mam nadzieję, iż teraz wszystkie kwestie związane z podejmowaniem uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej są już dla Ciebie jasne. Już teraz zapraszam Cię do lektury kolejnego artykułu, który pojawi się za tydzień. Dowiesz się z niego, jakie są zalety Prostej Spółki Akcyjnej.

Czytaj więcej

 • 13 lipca 2024
  Kategoria

  Wakacje od ZUS – 16 najczęstszych pytań i odpowiedzi

  Oszczędności w jednoosobowej działalności gospodarczej i obniżenie obciążeń składkowych, to jedne z najpopularniejszych tematów wśród...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Jakie podatki płaci influencer i reklamodawca od współpracy barterowej?

  W dzisiejszych czasach influencerzy stali się kluczowymi postaciami w świecie mediów społecznościowych, generując przychody z różnych...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – rachunek, paragon czy faktura?

  W osobnym wpisie opowiedziałam szczegółowo na temat obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży działalności nierejestrowanej. W tym...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – jak zacząć i prowadzić ewidencję przychodów?

  Działalność nierejestrowana jest atrakcyjną formą zarobkowania dla osób chcących prowadzić drobną działalność gospodarczą bez konieczności...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana – jak rozliczyć?

  Działalność nierejestrowana to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która pozwala na osiąganie przychodów bez konieczności rejestracji firmy....

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Działalność nierejestrowana w 2024 roku – najważniejsze informacje

  W Polsce, prowadzenie działalności nierejestrowanej stanowi alternatywę dla tradycyjnej działalności gospodarczej, nie wymaga bowiem rejestracji...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Jakie są organy w prostej spółce akcyjnej?

  Prosta spółka akcyjna została wprowadzona do polskiego sytemu prawnego 1 lipca 2021 roku. Łączy ona cechy spółki z o.o. ze spółką akcyjną....

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Czym jest prosta spółka akcyjna?

  1 lipca 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawiała się prosta spółka akcyjna, czyli – jak wskazuje na to jej nazwa – uproszczona wersja...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Co się bardziej opłaca: ryczałt czy podatek liniowy?

  Założenie własnej firmy wiąże się z różnymi formalnościami. Jedną z kwestii, które wymagają dokładnego przeanalizowania, jest forma...

  Czytaj
 • 12 lipca 2024
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a klasyczna spółka akcyjna – podobieństwa, różnice

  Spółka akcyjna jest jedną z form działalności gospodarczej, jaką mogą wybrać osoby chcące założyć firmę w Polsce. Jednak 1 lipca 2021...

  Czytaj