Blog

Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na funkcjonowanie całej spółki. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są w końcu zazwyczaj kwestie, które są dla niej najważniejsze. W poniższym wpisie wyjaśnimy sobie najważniejsze szczegóły dotyczące procesu podejmowania uchwał w PSA oraz wymogi, których spełnienie umożliwia poprawne przyjęcie uchwał.

Kto może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu w Prostej Spółce Akcyjnej?

Zacznijmy od bardzo ważnej informacji. Udział w Walnym Zgromadzeniu nigdy nie jest obowiązkowy dla akcjonariusza- tak naprawdę jest jego prawem. Oznacza to, że wcale nie musi on brać w nim udziału. Zawsze ma prawo do tego, aby z niego zrezygnować. Co może być powodem takiej rezygnacji? Wystarczy, iż akcjonariusz stwierdzi, iż przedmiot obrad zwyczajnie go nie interesuje.

Co musisz wiedzieć o uchwałach na Walnym Zgromadzeniu w PSA?

Przejdźmy do odpowiedzi na pytanie z tytułu tego artykułu. Kiedy trzeba podjąć uchwałę w Prostej Spółce Akcyjnej? Kiedy można to zrobić? Z zasady Walne Zgromadzenie w PSA podejmuje uchwały tylko i wyłącznie, jeśli znajdują się one w ustalonym porządku obrad.

Jak zapewne wiesz, już samo zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawsze zawierać szczegółowy porządek obraz zgromadzenia. Oznacza to, iż musi w nim zostać zawarta kolejność działań, które będą miały miejsce podczas obrad oraz kolejność uchwał. Absolutnie nie możesz zawrzeć w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu żadnych bardzo ogólnych sformułowań, typu: „podjęcie uchwał dotyczących istotnych dla PSA kwestii”.

Taki dokładny porządek obraz umożliwia wszystkim akcjonariuszom przygotowanie się do spraw, które będą omawiane podczas Walnego Zgromadzenia. Oprócz tego, jeśli będą oni wiedzieć o podejmowanych uchwałach z odpowiednim wyprzedzeniem, będą mogli już wcześniej zastanowić się nad tym, jaką decyzję podjąć. Oprócz tego, będą świadomi tego, czy w tym konkretnym przypadku powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

Jeśli porządek obrad zostałby rozpisany zbyt zwięźle- zgodnie z przykładem, który przedstawiłam przed chwilą- akcjonariusz mógłby stwierdzić, iż tego rodzaju sprawy go nie interesują- i po prostu nie stawić się na zgromadzeniu.

Powinieneś jednak wiedzieć o tym, że opisane wyżej zasady mają jednak jeden wyjątek. Jeżeli zdarzy się, iż wszystkie akcje będą reprezentowane w trakcie Walnego Zgromadzenia i nikt z obecnych nie sprzeciwi się podjęciu uchwały, wówczas można powziąć uchwałę nieznajdującą się w porządku obrad.

Jak wygląda głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w PSA?

Głosowanie podczas obrad Prostej Spółki Akcyjnej zawsze odbywa się w sposób jawny, pomijając kilka wyjątków. Głosowanie może być tajne, jeżeli dotyczy uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów, pociągnięciu do odpowiedzialności członków organów lub powołania (a także odwołania albo zawieszenia) członków organów.

Głosowanie powinno być tajne także, jeśli zdarzy się, że nawet jeden z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu wystąpi z takim żądaniem.

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów. Co to oznacza w praktyce? Aby uchwała została przyjęta, więcej niż połowa oddanych głosów musi za tym optować. Pamiętaj jednak o tym, iż zasady głosowania mogą zostać zmienione w umowie spółki. Oprócz tego, w ustawie znajdują się wypadki, w których decyzja musi zostać podjęta przynajmniej 3/4 głosów. Zaliczają się do nich na przykład kwestie takie jak rozwiązanie spółki czy kompletna zmiana jej umowy.

Akcjonariusze mogą oddawać swoje głosy osobiście albo korzystając z usług pełnomocnika. Pamiętaj jednak, iż tym nie może być członek zarządu, ani też pracownik spółki.

Jak zaprotokołować uchwałę Walnego Zgromadzenia w PSA?

Co zapewne Cię nie zdziwi, uchwała Walnego Zgromadzenia musi być zawsze zamieszczona w protokole. Powinny znaleźć się w nim informacje dotyczące:

 • wskazania zgłoszonych sprzeciwów,
 • wykazu podjętych uchwał,
 • stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 • wskazania obok każdej uchwały liczby akcji, z której zostały oddane ważne głosy, a także procentowy udział akcji w ogólnej ich liczbie, łącznej liczby ważnych głosów oraz głosów optujących przeciw, za i wstrzymujących się,
 • stwierdzenia zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Wszelkie podjęte uchwały muszą zostać podpisane przez wszystkie osoby, które były obecne na Walnym Zgromadzeniu. Wystarczające okazuje się jednak to, jeśli podpisze je osoba sporządzająca protokół a także przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Jeśli jednak uchwały dotyczą najważniejszych kwestii, takich jak wspomniana wyżej zmiana umowy czy rozwiązanie spółki, uchwała powinna zostać sporządzona u notariusza.

Czy w Prostej Spółce Akcyjnej można podjąć uchwałę bez zwoływania Walnego Zgromadzenia?

Powinieneś wiedzieć także o tym, że zdarza się, że można podjąć uchwałę w PSA, chociaż formalnie nie zostało zwołane Walne Zgromadzenie. W jakich wypadkach? Muszą tutaj zaistnieć określone warunki. Każda akcja musi zostać reprezentowana. Oprócz tego, żadna z osób, które będą obecne nie sprzeciwi się względem odbycia Walnego Zgromadzenia albo zamieszczenia konkretnych spraw w porządku obrad.

Mam nadzieję, iż teraz wszystkie kwestie związane z podejmowaniem uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej są już dla Ciebie jasne. Już teraz zapraszam Cię do lektury kolejnego artykułu, który pojawi się za tydzień. Dowiesz się z niego, jakie są zalety Prostej Spółki Akcyjnej.

Kategoria

Najnowsze Artykuły

 • Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Czytaj
 • Zalety prostej spółki akcyjnej

  Czytaj

Czytaj więcej

 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Akcje w Prostych Spółkach Akcyjnych mają postać zdematerializowaną. Co to znaczy? Po prostu, nie występują w postaci dokumentów. W związku z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Zalety prostej spółki akcyjnej

  Dzięki moim wcześniejszym artykułom poznałeś już najważniejsze kwestie, które są związane ze stosunkowo nową formą działalności – Prostą...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna otwiera wiele nowych możliwości, które omówiliśmy już w poprzednich artykułach z poświęconego jej cyklu. Tym razem chciałabym...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

  Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej a kapitał zakładowy w spółce z o.o.

  Czym różni się kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej od kapitału zakładowego w spółce z.o.o.? Bez wątpienia jest to bardzo istotna kwestia dla...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Czy Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną?

  Od niedawna temat Prostej Spółki Akcyjnej jest coraz bardziej popularny. Nic zresztą dziwnego. Jak już wyjaśniliśmy sobie w poprzednich artykułach z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Biegły rewident a prosta spółka akcyjna

  Jak już pewnie wiesz, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, musimy skorzystać z usług świadczonych przez biegłego rewidenta w trakcie podejmowania...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta Spółka Akcyjna a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Jeśli zamierzasz założyć Prostą Spółkę Akcyjną, musisz dopełnić – o czym już zapewne wiesz z poprzednich moich artykułów z tej serii – wielu...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

  W cyklu dotyczącym prostych spółek akcyjny starałam się w nieskomplikowany sposób wprowadzić Cię w najważniejsze zasady, które dotyczą jej...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a ZUS

  Witaj w kolejnym wpisie przedstawiającym charakterystykę prostej spółki akcyjnej. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo ważny obowiązek, któremu podlega...

  Czytaj