Blog

Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na funkcjonowanie całej spółki. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są w końcu zazwyczaj kwestie, które są dla niej najważniejsze. W poniższym wpisie wyjaśnimy sobie najważniejsze szczegóły dotyczące procesu podejmowania uchwał w PSA oraz wymogi, których spełnienie umożliwia poprawne przyjęcie uchwał.

Kto może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu w Prostej Spółce Akcyjnej?

Zacznijmy od bardzo ważnej informacji. Udział w Walnym Zgromadzeniu nigdy nie jest obowiązkowy dla akcjonariusza- tak naprawdę jest jego prawem. Oznacza to, że wcale nie musi on brać w nim udziału. Zawsze ma prawo do tego, aby z niego zrezygnować. Co może być powodem takiej rezygnacji? Wystarczy, iż akcjonariusz stwierdzi, iż przedmiot obrad zwyczajnie go nie interesuje.

Co musisz wiedzieć o uchwałach na Walnym Zgromadzeniu w PSA?

Przejdźmy do odpowiedzi na pytanie z tytułu tego artykułu. Kiedy trzeba podjąć uchwałę w Prostej Spółce Akcyjnej? Kiedy można to zrobić? Z zasady Walne Zgromadzenie w PSA podejmuje uchwały tylko i wyłącznie, jeśli znajdują się one w ustalonym porządku obrad.

Jak zapewne wiesz, już samo zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawsze zawierać szczegółowy porządek obraz zgromadzenia. Oznacza to, iż musi w nim zostać zawarta kolejność działań, które będą miały miejsce podczas obrad oraz kolejność uchwał. Absolutnie nie możesz zawrzeć w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu żadnych bardzo ogólnych sformułowań, typu: „podjęcie uchwał dotyczących istotnych dla PSA kwestii”.

Taki dokładny porządek obraz umożliwia wszystkim akcjonariuszom przygotowanie się do spraw, które będą omawiane podczas Walnego Zgromadzenia. Oprócz tego, jeśli będą oni wiedzieć o podejmowanych uchwałach z odpowiednim wyprzedzeniem, będą mogli już wcześniej zastanowić się nad tym, jaką decyzję podjąć. Oprócz tego, będą świadomi tego, czy w tym konkretnym przypadku powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

Jeśli porządek obrad zostałby rozpisany zbyt zwięźle- zgodnie z przykładem, który przedstawiłam przed chwilą- akcjonariusz mógłby stwierdzić, iż tego rodzaju sprawy go nie interesują- i po prostu nie stawić się na zgromadzeniu.

Powinieneś jednak wiedzieć o tym, że opisane wyżej zasady mają jednak jeden wyjątek. Jeżeli zdarzy się, iż wszystkie akcje będą reprezentowane w trakcie Walnego Zgromadzenia i nikt z obecnych nie sprzeciwi się podjęciu uchwały, wówczas można powziąć uchwałę nieznajdującą się w porządku obrad.

Jak wygląda głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w PSA?

Głosowanie podczas obrad Prostej Spółki Akcyjnej zawsze odbywa się w sposób jawny, pomijając kilka wyjątków. Głosowanie może być tajne, jeżeli dotyczy uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów, pociągnięciu do odpowiedzialności członków organów lub powołania (a także odwołania albo zawieszenia) członków organów.

Głosowanie powinno być tajne także, jeśli zdarzy się, że nawet jeden z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu wystąpi z takim żądaniem.

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów. Co to oznacza w praktyce? Aby uchwała została przyjęta, więcej niż połowa oddanych głosów musi za tym optować. Pamiętaj jednak o tym, iż zasady głosowania mogą zostać zmienione w umowie spółki. Oprócz tego, w ustawie znajdują się wypadki, w których decyzja musi zostać podjęta przynajmniej 3/4 głosów. Zaliczają się do nich na przykład kwestie takie jak rozwiązanie spółki czy kompletna zmiana jej umowy.

Akcjonariusze mogą oddawać swoje głosy osobiście albo korzystając z usług pełnomocnika. Pamiętaj jednak, iż tym nie może być członek zarządu, ani też pracownik spółki.

Jak zaprotokołować uchwałę Walnego Zgromadzenia w PSA?

Co zapewne Cię nie zdziwi, uchwała Walnego Zgromadzenia musi być zawsze zamieszczona w protokole. Powinny znaleźć się w nim informacje dotyczące:

 • wskazania zgłoszonych sprzeciwów,
 • wykazu podjętych uchwał,
 • stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 • wskazania obok każdej uchwały liczby akcji, z której zostały oddane ważne głosy, a także procentowy udział akcji w ogólnej ich liczbie, łącznej liczby ważnych głosów oraz głosów optujących przeciw, za i wstrzymujących się,
 • stwierdzenia zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Wszelkie podjęte uchwały muszą zostać podpisane przez wszystkie osoby, które były obecne na Walnym Zgromadzeniu. Wystarczające okazuje się jednak to, jeśli podpisze je osoba sporządzająca protokół a także przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Jeśli jednak uchwały dotyczą najważniejszych kwestii, takich jak wspomniana wyżej zmiana umowy czy rozwiązanie spółki, uchwała powinna zostać sporządzona u notariusza.

Czy w Prostej Spółce Akcyjnej można podjąć uchwałę bez zwoływania Walnego Zgromadzenia?

Powinieneś wiedzieć także o tym, że zdarza się, że można podjąć uchwałę w PSA, chociaż formalnie nie zostało zwołane Walne Zgromadzenie. W jakich wypadkach? Muszą tutaj zaistnieć określone warunki. Każda akcja musi zostać reprezentowana. Oprócz tego, żadna z osób, które będą obecne nie sprzeciwi się względem odbycia Walnego Zgromadzenia albo zamieszczenia konkretnych spraw w porządku obrad.

Mam nadzieję, iż teraz wszystkie kwestie związane z podejmowaniem uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej są już dla Ciebie jasne. Już teraz zapraszam Cię do lektury kolejnego artykułu, który pojawi się za tydzień. Dowiesz się z niego, jakie są zalety Prostej Spółki Akcyjnej.

Czytaj więcej

 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Jednoosobowa działalność (JDG) czy spółka z o.o.? Porównanie

  Decyzja o założeniu własnej działalności prawdopodobnie będzie jedną z najważniejszych, jakie podejmiesz w swojej zawodowej karierze....

  Czytaj
 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Ulga IP BOX — co to jest i jak obliczyć?

  Pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystkie ulgi podatkowe mają na celu nie tylko ułatwić życie podatnikom, ale także — zachęcić ich...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Czy psycholog musi mieć kasę fiskalną?

  Każdy przedsiębiorca, w tym również psycholog prowadzący działalność gospodarczą, musi być świadomy obowiązków związanych z prowadzeniem...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Usługi psychologiczne a VAT

  W prowadzeniu działalności psychologa czy psychoterapeuty istnieje wiele aspektów do uwzględnienia, a jeden z nich to kwestia podatku...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Ryczałt dla psychologa i psychoterapeuty

  W dzisiejszych czasach coraz więcej psychologów i psychoterapeutów decyduje się na prowadzenie własnej praktyki, oferując profesjonalną pomoc...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Pomoc de minimis – jak uzyskać i rozliczyć tę dotację?

  Jedną z najważniejszych zasad polityki gospodarczej jest swoboda konkurencji, na podstawie której państwo nie powinno pomagać wybranym...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

  Jedną z podstawowych zasad rachunkowości prowadzonej w przedsiębiorstwie jest tak zwana zasada periodyzacji. Na jej podstawie konieczne jest...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Jak amortyzować sprzęt komputerowy?

  Współcześnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez dobrego, sprawnego komputera. Komputer stacjonarny lub laptop biurowy to część podstawowego...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w pierwszym kwartale 2023 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jak rozlicza się z działalności fizjoterapeuta?

  Prowadzenie własnego gabinetu fizjoterapeutycznego to świetny pomysł. Wielu fizjoterapeutów nieusatysfakcjonowanych warunkami pracy w szpitalach,...

  Czytaj