Blog

Prosta Spółka Akcyjna a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Jeśli zamierzasz założyć Prostą Spółkę Akcyjną, musisz dopełnić – o czym już zapewne wiesz z poprzednich moich artykułów z tej serii – wielu formalności. Kolejną z nich jest zgłoszenie jej w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych Rejestr ten jest systemem, który zbiera dane o każdym rodzaju spółek zarejestrowanych w Polsce. W dzisiejszym wpisie wyjaśnię Ci, jak działa ów Rejestr i w jaki sposób właściwie możesz się do niego wpisać.

Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zaczął działać w naszym kraju w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 20 maja 2015 roku. Dyrektywa ta dotyczyła zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do finansowania terroryzmu oraz prania pieniędzy.

Rejestr ten ma za zadanie zbierać informacje o beneficjentach rzeczywistych. Czyli o kim właściwie? O każdej osobie fizycznej, która ma pośrednią albo bezpośrednią kontrolę nad spółką – niezależnie od jej rodzaju.

Jak już wspomniałam wyżej, głównym założeniem funkcjonowania rejestru jest dokładne przetwarzanie danych, które uniemożliwi pranie tak zwanych brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu. Tego rodzaju jasny system wyraźnie wskazuje wszystkie powiązania, które mają miejsce w strukturach każdej korporacji. Dzięki niemu również rzeczywiści beneficjenci praktycznie nie mogą się „ukryć” – nawet w bardzo dużej, skomplikowanej strukturze.

Co ważne, informacje z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych są dostępne dla każdego obywatela – a nie jedynie dla organów administracyjnych. Jeśli chcesz pozyskać dane z omawianego Rejestru, możesz to zrobić całkowicie bezpłatnie.

Czy Prostą Spółkę Akcyjną trzeba wpisać do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zawiera dane dotyczące beneficjentów praktycznie każdego z rodzajów spółek, które mogą funkcjonować na terenie naszego państwa. Zaliczają się do nich spółki komandytowe, jawne, komandytowo-akcyjne, akcyjne oraz te z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyjątkiem są jedynie spółki publiczne w związku z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Czy zatem masz obowiązek zapisania się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, działając w Prostej Spółce Akcyjnej? Oczywiście. Zaraz w momencie, kiedy spółka pojawi się w systemie polskiego prawa. Każda osoba, która zarządza PSA będzie musiała dokonać odpowiedniego wpisu właśnie w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Wpis ten będzie musiał obejmować każdego z faktycznych beneficjentów danej spółki. Co to oznacza?

Za beneficjenta rzeczywistego możemy uznać każdą osobę fizyczną, która ma pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad klientami spółki. Oczywiście ze względu na uprawnienia, które zostały jej nadane. Mogą mieć one związek z okolicznościami prawnymi lub faktycznymi. Rzeczywiści beneficjenci mają również możliwość wywarcia wpływu na działania, które podejmie klient czy osoba fizyczna, w imieniu której przeprowadzane są jakiekolwiek transakcje.

Jak wpisać beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Wszystkie kwestie natury technicznej związane z działaniem omawianego przez nas Rejestru są uregulowane przez rozporządzenie Ministra Finansów. Jeśli chciałbyś się zapoznać ze szczegółowym poradnikiem na ten temat, możesz go znaleźć na stronie Ministerstwa.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych możesz dokonać jedynie, jeśli jesteś osobą, która ma prawo do rejestracji spółki. Nie może to być Twój pełnomocnik. Możesz go dokonać w formie elektronicznej, korzystając ze strony www.podatki.gov.pl

Pod wyżej wymienionym adresem znajdziesz specjalny formularz elektroniczny. Będziesz musiał w nim zawrzeć podstawowe dane dotyczące spółki takie jak REGON, NIP, KRS, jej nazwę czy adres siedziby.

Oprócz tego, będziesz musiał oczywiście dokładnie określić kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki. Konieczne będzie podanie danych identyfikacyjnych tych osób takich jak imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, kraj obywatelstwa, adres zameldowania. Nie może także zabraknąć informacji o wielkości udziałów tej osoby oraz jej uprawnieniach w spółce.

Po wypełnieniu wniosku, musisz go podpisać przy pomocy podpisu zaufanego albo podpisu elektronicznego. Jeśli wypełnisz i podpiszesz wniosek poprawnie, zostanie Ci nadany specjalny numer, który najlepiej zachować. Jest on swojego rodzaju gwarancją tego, że poprawnie złożyłeś formularz. Na podstawie otrzymanego numeru będziesz także mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Trudności w zgłoszeniu beneficjenta do CRBR

Często spotykam się z pytaniem, czy zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR jest trudne lub może powodować jakieś problemy. Odpowiedź na to pytanie zdecydowanie jest negatywna. Nie zajmie Ci to więcej, niż kilka minut. Jedyną koniecznością jest posiadanie profilu zaufanego czy podpisu kwalifikowanego oraz zgromadzenie wszelkich niezbędnych danych dotyczących beneficjentów oraz samej spółki.

Kategoria

Najnowsze Artykuły

 • Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Czytaj
 • Zalety prostej spółki akcyjnej

  Czytaj

Czytaj więcej

 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Akcje w Prostych Spółkach Akcyjnych mają postać zdematerializowaną. Co to znaczy? Po prostu, nie występują w postaci dokumentów. W związku z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Zalety prostej spółki akcyjnej

  Dzięki moim wcześniejszym artykułom poznałeś już najważniejsze kwestie, które są związane ze stosunkowo nową formą działalności – Prostą...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna otwiera wiele nowych możliwości, które omówiliśmy już w poprzednich artykułach z poświęconego jej cyklu. Tym razem chciałabym...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

  Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej a kapitał zakładowy w spółce z o.o.

  Czym różni się kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej od kapitału zakładowego w spółce z.o.o.? Bez wątpienia jest to bardzo istotna kwestia dla...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Czy Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną?

  Od niedawna temat Prostej Spółki Akcyjnej jest coraz bardziej popularny. Nic zresztą dziwnego. Jak już wyjaśniliśmy sobie w poprzednich artykułach z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Biegły rewident a prosta spółka akcyjna

  Jak już pewnie wiesz, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, musimy skorzystać z usług świadczonych przez biegłego rewidenta w trakcie podejmowania...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta Spółka Akcyjna a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Jeśli zamierzasz założyć Prostą Spółkę Akcyjną, musisz dopełnić – o czym już zapewne wiesz z poprzednich moich artykułów z tej serii – wielu...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

  W cyklu dotyczącym prostych spółek akcyjny starałam się w nieskomplikowany sposób wprowadzić Cię w najważniejsze zasady, które dotyczą jej...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a ZUS

  Witaj w kolejnym wpisie przedstawiającym charakterystykę prostej spółki akcyjnej. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo ważny obowiązek, któremu podlega...

  Czytaj