Blog

Prosta spółka akcyjna a ZUS

Witaj w kolejnym wpisie przedstawiającym charakterystykę prostej spółki akcyjnej. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo ważny obowiązek, któremu podlega każdy przedsiębiorca – uiszczanie składek na ZUS, czyli ubezpieczenia społeczne. Podpowiem Ci, kto i kiedy powinien je płacić w prostej spółce akcyjnej. Z artykułu dowiesz się również kiedy należy płacić składkę na NFZ, czyli ubezpieczenie zdrowotne.

Kto musi płacić składki?

Jeżeli jesteś pracownikiem, z pewnością wiesz o tym, iż jesteś objęty obowiązkiem odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, popularnie zwanego ZUS-em w ramach opłacania ubezpieczenia społecznego. Jako pracownik jednak nie jesteś za to odpowiedzialny osobiście. Zamiast Ciebie, składki uiszcza pracodawca. W poniższym tekście przyjrzymy się bliżej obowiązkowi uiszczania składek na ZUS w przypadku prostej spółki akcyjnej.

Zacznijmy od tego, iż ubezpieczenia społeczne obejmują obowiązkowo następujące grupy osób:

 • pracowników;
 • osoby, które pełnią funkcję członków rady nadzorczej;
 • osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą.

Pracownicy w prostej spółce akcyjnej a składki ZUS

Jeśli w swojej spółce akcyjnej zatrudniasz pracowników, w takim przypadku – będąc płatnikiem składek – musisz z ramienia spółki akcyjnej opłacać składkę chorobową, wypadkową, rentową oraz emerytalną. Tego rodzaju obowiązek leży zawsze po stronie spółki. Powstaje w momencie podpisania umowy zatrudnienia i trwa aż do momentu, w którym zostanie ona rozwiązana.

Członkowie zarządu i rada dyrektorów w prostej spółce akcyjnej a składki ZUS

Z członkami zarządu oraz z radą dyrektorów jest zupełnie inaczej, niż z pracownikami zatrudnionymi w prostej spółce akcyjnej. Nie podlegają oni obowiązkowym składkom na ZUS, czyli ubezpieczenie społeczne. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zarówno rada dyrektorów, jak i członkowie zarządu pełnią swoje funkcje jedynie w związku z powołaniem, w którego ramach otrzymują wynagrodzenie za sprawowanie określonych funkcji.

Działalność pozarolnicza a ZUS

Mianem osoby, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą określimy nie tylko osobę, która faktycznie ją prowadzi. Jak mówi stosowna ustawa, do tego rodzaju osób zaliczymy również wszystkich, którzy wykonują wolny zawód, artystów, twórców oraz tych, którzy prowadzą szkoły. Oprócz tego jednak, to także wspólnicy spółek osobowych, wspólnicy spółek jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcjonariusze w prostej spółce akcyjnej, którzy wnieśli do spółki wkład, dotyczący świadczenia usług albo pracy.

Kto musi płacić składki w prostej spółce akcyjnej?

Skoro wyjaśniliśmy już sobie, kto podlega obowiązkowi uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne, przejdźmy do tego, czyim obowiązkiem jest odprowadzanie tego rodzaju składek do ZUS-u.

Jeśli jesteś pracownikiem prostej spółki akcyjnej, obowiązkiem płacenia składek na ubezpieczenie społeczne obarczony jest Twój pracodawca, czyli w tym przypadku spółka. Identycznie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o członków rady nadzorczej. To spółka jest odpowiedzialna za uiszczanie składek do ZUS. Co do akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej, którzy wnieśli wkład (i świadczą pracę czy usługi na jej rzecz), to oni są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Prosta spółka akcyjna – w jakich przypadkach nie musisz płacić składek ZUS?

Zdarzają się jednak sytuacje, w których uiszczanie składek w prostej spółce akcyjnej nie jest konieczne. Zaraz przedstawię Ci kilka przykładów.

Jeśli jesteś pracownikiem, który zarabia przynajmniej minimalne wynagrodzenie, a oprócz tego jesteś również akcjonariuszem w prostej spółce akcyjnej i świadczysz na jej rzecz usługi lub pracę, masz obowiązek odprowadzania składek do ZUS jedynie od wynagrodzenia, które otrzymujesz na podstawie umowy o pracę czy też o świadczenie usług. Co więcej, jeżeli wyrazisz taką wolę i złożysz stosowny wniosek, możesz oprócz tego odprowadzać składki na ubezpieczenie rentowe oraz emerytalne – z tytułu tego, że należysz do akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej.

Jeśli zaś jednocześnie jesteś akcjonariuszem w omawianej przez nas prostej spółce akcyjnej oraz, oprócz tego, prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą, masz obowiązek uiszczania składek do ZUS jedynie z jednego z tytułów. Do Ciebie należy decyzja, na który się zdecydujesz.

Jeżeli otrzymujesz rentę lub też emeryturę i jednocześnie jesteś akcjonariuszem w prostej spółce akcyjnej, opłacanie składek do ZUS w związku z pozostawaniem funkcjonariuszem jest opcjonalne. Możesz się na to zdecydować, jednak nie masz takiego obowiązku.

Kto musi płacić składki na NFZ?

Co do kwestii uiszczania składek na Narodowy Fundusz Zdrowia, musimy przyjrzeć się ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn.zm.). Jak zostało w niej zapisane, wszyscy, którzy spełniają warunki do tego, aby objąć ich ubezpieczeniem społecznym, mają obowiązek uiszczać składki zdrowotne. Oprócz tego, jeśli mamy do czynienia ze zbieżnością dwóch jednoczesnych tytułów do ubezpieczania (załóżmy, że umowy zlecenia i członkostwa w radzie nadzorczej, w związku z którym przysługuje Ci wynagrodzenie) – składkę do NFZ musisz uiścić z ramienia obu tytułów. Tak samo byłoby również, gdyby było ich więcej.

Kategoria

Najnowsze Artykuły

 • Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Czytaj
 • Zalety prostej spółki akcyjnej

  Czytaj

Czytaj więcej

 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Rejestr akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

  Akcje w Prostych Spółkach Akcyjnych mają postać zdematerializowaną. Co to znaczy? Po prostu, nie występują w postaci dokumentów. W związku z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Zalety prostej spółki akcyjnej

  Dzięki moim wcześniejszym artykułom poznałeś już najważniejsze kwestie, które są związane ze stosunkowo nową formą działalności – Prostą...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Odpowiedzialność w Prostej Spółce Akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna otwiera wiele nowych możliwości, które omówiliśmy już w poprzednich artykułach z poświęconego jej cyklu. Tym razem chciałabym...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kiedy trzeba podjąć uchwały w prostej spółce akcyjnej?

  Jak już zapewne wiesz, podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej, której szczegóły omawiamy już od kilku artykułów, znacznie wpływa na...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej a kapitał zakładowy w spółce z o.o.

  Czym różni się kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej od kapitału zakładowego w spółce z.o.o.? Bez wątpienia jest to bardzo istotna kwestia dla...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Czy Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną?

  Od niedawna temat Prostej Spółki Akcyjnej jest coraz bardziej popularny. Nic zresztą dziwnego. Jak już wyjaśniliśmy sobie w poprzednich artykułach z...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Biegły rewident a prosta spółka akcyjna

  Jak już pewnie wiesz, w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej, musimy skorzystać z usług świadczonych przez biegłego rewidenta w trakcie podejmowania...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta Spółka Akcyjna a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Jeśli zamierzasz założyć Prostą Spółkę Akcyjną, musisz dopełnić – o czym już zapewne wiesz z poprzednich moich artykułów z tej serii – wielu...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

  W cyklu dotyczącym prostych spółek akcyjny starałam się w nieskomplikowany sposób wprowadzić Cię w najważniejsze zasady, które dotyczą jej...

  Czytaj
 • 4 lipca 2022
  Kategoria

  Prosta spółka akcyjna a ZUS

  Witaj w kolejnym wpisie przedstawiającym charakterystykę prostej spółki akcyjnej. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo ważny obowiązek, któremu podlega...

  Czytaj