Blog

6 października 2023

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

Jedną z podstawowych zasad rachunkowości prowadzonej w przedsiębiorstwie jest tak zwana zasada periodyzacji. Na jej podstawie konieczne jest dzielenie operacji gospodarczych na okresy, których dotyczą. Zdarza się jednak, że przychody w przedsiębiorstwie są odnotowywane w okresie, którego teoretycznie nie powinny już dotyczyć. Wówczas stosuje się właśnie rozliczenia międzyokresowe przychodów. Czym dokładnie one są i jak umieszcza się rozliczenia międzyokresowe w bilansie? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym tekście.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie – na czym to polega?

Rozliczenie międzyokresowe przychodów jest najlepszym dowodem na to, że dla osoby niemającej specjalistycznej wiedzy, nawet stosunkowo prosta księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej może wymagać skorzystania z usług biura rachunkowego. Na czym zatem polega rozliczanie międzyokresowe kosztów i przychodów?

Wspomniana we wstępie tego artykułu periodyzacja rachunkowości opiera się na konkretnych fundamentach, wśród których można wymienić zasadę memoriału, współmierności kosztów i przychodów oraz zasadę ostrożności.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w bilansie to w rachunkowości termin, który określa koszty związane z zawarciem transakcji w jednym okresie, ale dotyczące innego okresu (lub wielu okresów). Ujmując to najkrócej: transakcje, których koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, powinny figurować jako rozliczenia międzyokresowe.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – rodzaje

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów dzieli się na dwa rodzaje: czynne i bierne. Pierwsze polegają na eliminacji z kosztów konkretnego okresu tych kosztów, które dotyczą przyszłego okresu (lub okresów), a drugie – na uwzględnieniu kosztów, które zostały wykonane w danym okresie, ale nie zostały jeszcze poniesione.

Poniżej omawiamy oba rozliczenia międzyokresowe kosztów. Przykłady rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych znajdziesz w dalszej części artykułu.

Rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne to koncepcja rachunkowości stosowana w celu prawidłowego odzwierciedlenia kosztów w finansowych sprawozdaniach przedsiębiorstwa. Oznacza to, że pewne koszty, które zostały poniesione w danym okresie rachunkowym, są rozliczane na przestrzeni kilku okresów rozliczeniowych, zamiast zaksięgowania ich jednorazowo w okresie, w którym zostały poniesione.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów – przykłady

Istnieje kilka powodów, dla których przedsiębiorstwa stosują rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne. Jako przykłady czynnych rozliczeń międzyokresowych możemy wskazać:

 • Koszty związane z projektami długoterminowymi: w przypadku przedsiębiorstw realizujących projekty długoterminowe, koszty projektu mogą być rozkładane na wiele lat, zamiast zaksięgowania ich w całości w roku rozpoczęcia projektu. Dzięki temu można bardziej dokładnie odzwierciedlić wpływ projektu na wyniki finansowe firmy w trakcie jego trwania;
 • Ubezpieczenia i koszty długoterminowe zobowiązań: niektóre koszty, takie jak składki ubezpieczeniowe lub koszty związane z długoterminowymi zobowiązaniami, są rozkładane na przestrzeni wielu okresów rozliczeniowych, aby odzwierciedlić korzyści lub zobowiązania, które wynikają z tych płatności w przyszłości.

Wszystkie te przykłady mają na celu zapewnienie, że koszty są rozliczane w sposób bardziej adekwatny do rzeczywistego wpływu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Jest to zgodne z zasadą ostrożności w rachunkowości, która nakazuje unikanie zaniżania kosztów lub przeszacowania zysków w finansowych sprawozdaniach. Jednak przychody przyszłych okresów muszą być rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i standardami międzynarodowymi, aby zapewnić uczciwość i przejrzystość w raportowaniu finansowym.

Bierne rozliczenia międzyokresowe w bilansie

Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorstwo już skorzystało z danej usługi lub otrzymało dostawę towaru, ale jeszcze nie opłaciło faktury za usługi lub towary. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej wtedy, gdy faktura po prostu jeszcze nie dotarła do firmy.

Bierne rozliczenia międzyokresowe są istotne w rachunkowości, ponieważ pomagają przedsiębiorstwom odzwierciedlić dokładnie wyniki finansowe w danym okresie rozliczeniowym, uwzględniając zobowiązania i zasoby, które istnieją, ale jeszcze nie wpłynęły na rachunki bankowe przedsiębiorstwa.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów – przykłady rozliczeń biernych

Bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów znajduje zastosowanie w takich sytuacjach jak:

 • Rejestracja wynagrodzeń: przedsiębiorstwo może zarejestrować koszty związane z wynagrodzeniami lub premiami, które zostały zarobione przez pracowników w okresie rozliczeniowym, ale jeszcze nie zostały wypłacone. Te koszty są księgowane jako zobowiązania finansowe i rozliczane w przyszłych okresach rozliczeniowych, gdy pracownicy otrzymają swoje wynagrodzenia lub premie;
 • Rejestracja kosztów związanych z gwarancjami lub serwisem posprzedażnym: firma może zarejestrować koszty gwarancji lub serwisu posprzedażnego, które są związane z produktami lub usługami sprzedanymi w okresie rozliczeniowym, ale koszty te są przewidywane do poniesienia w przyszłości, gdy będą wykonywane prace gwarancyjne lub serwisowe.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – księgowanie

Jak w księgach wygląda rozliczenie międzyokresowe kosztów? Księgowanie międzyokresowych kosztów biernych może być różne w zależności od wybranej metody księgowania kosztów lub ewentualnego zastosowania uproszczeń. Z kolei rozliczenie międzyokresowe przychodów i kosztów czynnych powinno znajdować się po stronie aktywów, z jednoczesnym podziałem na rozliczenia krótko- i długoterminowe.

Podsumowując, można powiedzieć, że umiejętność właściwego rozpoznania rozliczeń kosztów międzyokresowych jest sporym wyzwaniem dla osób niedoświadczonych, dlatego warto wybrać usługi księgowe od renomowanego biura rachunkowego. Solidna Księgowa, oferująca księgowość online zatroszczy się o przychody przyszłych okresów w bilansie i rozliczenie międzyokresowe przychodów w Twojej firmie.

Monika Salawa Księgowa Kraków

Autor: Monika Salawa

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

Kontakt: czat

Czytaj więcej

 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Jednoosobowa działalność (JDG) czy spółka z o.o.? Porównanie

  Decyzja o założeniu własnej działalności prawdopodobnie będzie jedną z najważniejszych, jakie podejmiesz w swojej zawodowej karierze....

  Czytaj
 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Ulga IP BOX — co to jest i jak obliczyć?

  Pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystkie ulgi podatkowe mają na celu nie tylko ułatwić życie podatnikom, ale także — zachęcić ich...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Czy psycholog musi mieć kasę fiskalną?

  Każdy przedsiębiorca, w tym również psycholog prowadzący działalność gospodarczą, musi być świadomy obowiązków związanych z prowadzeniem...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Usługi psychologiczne a VAT

  W prowadzeniu działalności psychologa czy psychoterapeuty istnieje wiele aspektów do uwzględnienia, a jeden z nich to kwestia podatku...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Ryczałt dla psychologa i psychoterapeuty

  W dzisiejszych czasach coraz więcej psychologów i psychoterapeutów decyduje się na prowadzenie własnej praktyki, oferując profesjonalną pomoc...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Pomoc de minimis – jak uzyskać i rozliczyć tę dotację?

  Jedną z najważniejszych zasad polityki gospodarczej jest swoboda konkurencji, na podstawie której państwo nie powinno pomagać wybranym...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

  Jedną z podstawowych zasad rachunkowości prowadzonej w przedsiębiorstwie jest tak zwana zasada periodyzacji. Na jej podstawie konieczne jest...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Jak amortyzować sprzęt komputerowy?

  Współcześnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez dobrego, sprawnego komputera. Komputer stacjonarny lub laptop biurowy to część podstawowego...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w pierwszym kwartale 2023 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jak rozlicza się z działalności fizjoterapeuta?

  Prowadzenie własnego gabinetu fizjoterapeutycznego to świetny pomysł. Wielu fizjoterapeutów nieusatysfakcjonowanych warunkami pracy w szpitalach,...

  Czytaj