Blog

Zalety prostej spółki akcyjnej

Dzięki moim wcześniejszym artykułom poznałeś już najważniejsze kwestie, które są związane ze stosunkowo nową formą działalności – Prostą Spółką Akcyjną, czyli w skrócie PSA. W dzisiejszym wpisie chciałabym wspólnie z Tobą podsumować i krótko przypomnieć jej wszystkie zalety. Dzięki temu będziesz mógł sam szybko ocenić, czy jest to dla Ciebie najbardziej korzystne rozwiązanie. Zaczynajmy.

Kiedy powstała Prosta Spółka Akcyjna?

Jak już pewnie wiesz, PSA została zalegalizowana w przepisach KSH 1 lipca ubiegłego roku. Prosta Spółka Akcyjna została wówczas zatwierdzona jako nowy rodzaj spółek handlowych. Jak założył ustawodawca, PSA stała się formą prowadzenia działalności, która charakteryzuje się ogromną elastycznością wszelkich instrumentów, które pozwalają na nieskomplikowane zarządzanie nią i jej majątkiem. W przypadku PSA mamy do czynienia z absolutnym minimum formalności.

Kapitał akcyjny oraz akcje beznominałowe

Kapitał akcyjny jest zupełnie odmienną od dotychczasowych koncepcją odnośnie majątku w PSA. Najmniejsza wielkość kapitału, jaką można do niej wnieść to… złotówka! Jedynie taka kwota jest potrzebna, aby założyć spółkę. Kwoty kapitału akcyjnego nie musisz również wpisywać do umowy spółki. W związku z tym, jeśli kapitał akcyjny wzrośnie lub zmaleje, nie będzie konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian do umowy PSA.

Poza kapitałem, w Prostych Spółkach Akcyjnych mamy także do czynienia z akcjami beznominałowymi. Jak sama nazwa wskazuje, wyróżnia je właśnie to, że nie posiadają wartości nominalnej, która wskazywałaby na udział w kapitale akcyjnym. Wobec tego, z jednej strony nie są one częścią kapitału akcyjnego (w umowie musisz zawrzeć jedynie ich cenę emisyjną), z drugiej zaś to właśnie akcje będą wskazywały na to jakie dany akcjonariusz ma uprawnienia w PSA.

Wkłady w Prostej Spółce Akcyjnej

W PSA mamy także do czynienia z bardzo innowacyjnym rozwiązaniem, które dotychczas nie występowało w żadnej ze spółek kapitałowych. Akcjonariusze mają możliwość pokrycia akcji poprzez wkład niepieniężny. Może on przybrać postać niezbywalnych praw albo pracy i usług świadczonych na rzecz Prostej Spółki Akcyjnej. Co ciekawe, nie ma obowiązku wnoszenia wkładów w całości od razu w momencie zakładania spółki. Aby ta powstała wystarczy kapitał akcyjny w minimalnej wysokości wspomnianej wyżej złotówki. Pozostałą część wkładu możesz wnieść do PSA w całości w przeciągu 3 lat do chwili, kiedy zostanie ona wpisana do rejestru.

Pamiętaj również o tym, iż wkłady w innej postaci niż pieniężna, które zostały wniesione do PSA nie muszą być wyceniane przez biegłego rezydenta.

Więcej swobody dla akcjonariuszy

W Prostej Spółce Akcyjnej akcjonariusze mają bardzo dużą swobodę co do możliwości uprzywilejowania akcji. Mam tutaj na myśli na przykład akcje założycielskie, które mają za zadanie ochronić interes założycieli. Oprócz tego, akcjonariusze mogą także dokonać wypłaty z kapitału akcyjnego. Tego rodzaju rozwiązanie nie pojawiło się do tej pory w żadnym rodzaju spółek kapitałowych.

O wiele prostszy obrót akcjami

Kolejną zaletą PSA jest fakt, iż procedury dotyczące obrotu akcjami są w niej o wiele mniej skomplikowane. Aby zbyć lub obciążyć akcje, musisz jedynie pamiętać o dochowaniu formy dokumentowej. Oprócz tego, przepisy regulujące funkcjonowanie Prostych Spółek Akcyjnych umożliwiają bardzo elastyczne finansowanie prowadzonej działalności spółki. Możesz zdecydować się na emisję warrantów subskrypcyjnych, obligacje z prawem pierwszeństwa albo obligacje zamienne na akcje. Niezależnie od tego, PSA charakteryzuje się niepublicznym charakterem. Oznacza to, iż jej akcje nie mogą zostać wprowadzone na giełdę. Za niespotykane dotychczas rozwiązanie możemy uznać również zastosowanie rejestru akcjonariuszy, który jest prowadzony w formie elektronicznej.

Bardzo elastyczne funkcjonowanie

Kolejną zaletą jest fakt, iż wszystkie strony umowy PSA mają bardzo dużą swobodę co do tego, w jaki sposób określić zasady funkcjonowania poszczególnych organów oraz jej struktury. Każda ze stron ma nawet możliwość przyznania organowi zarządzającemu spółką możliwość podejmowania decyzji dotyczących nowych emisji akcji. Choć musisz ustanowić w Prostej Spółce Akcyjnej walne zgromadzenie, to do akcjonariuszy należy decyzja co do tego czy zostanie ustanowiony zarząd albo rada dyrektorów, mająca kompetencje nadzorcze oraz zarządcze.

Jeśli zdecydujesz się na powołanie zarządu, w PSA możesz także powołać radę nadzorczą. Nie ma jednak żadnych przepisów, które dotyczyłyby tego czy obligatoryjnie ustanowić taki organ nadzorczy.

Prosta Spółka Akcyjna wiąże się także z prostą procedurą podejmowania uchwał. Zaliczamy tutaj na przykład możliwość podjęcia uchwały z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – na przykład popularnych e-maili.

Nieskomplikowane zasady zakończenia działalności

PSA wyróżnia się także prostymi zasadami likwidowania spółki. Oprócz tego, jest także możliwość przeprowadzenia procedury jej wykreślenia z rejestru KRS wskutek przejęcia całego majątku Prostej Spółki Akcyjnej przez wybranego akcjonariusza.

Jak widzisz, Prosta Spółka Akcyjna wyróżnia się spośród innych form prowadzenia własnej działalności o wiele mniej skomplikowaną i bardziej przyjazną formą. Zastosowano w niej rozwiązania doskonale sprawdzające się w spółkach handlowych oraz zupełnie nowe funkcje. Takie połączenie oznacza o wiele więcej możliwości i bez dwóch zdań jest bardzo przystępne.

Czytaj więcej

 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Jednoosobowa działalność (JDG) czy spółka z o.o.? Porównanie

  Decyzja o założeniu własnej działalności prawdopodobnie będzie jedną z najważniejszych, jakie podejmiesz w swojej zawodowej karierze....

  Czytaj
 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Ulga IP BOX — co to jest i jak obliczyć?

  Pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystkie ulgi podatkowe mają na celu nie tylko ułatwić życie podatnikom, ale także — zachęcić ich...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Czy psycholog musi mieć kasę fiskalną?

  Każdy przedsiębiorca, w tym również psycholog prowadzący działalność gospodarczą, musi być świadomy obowiązków związanych z prowadzeniem...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Usługi psychologiczne a VAT

  W prowadzeniu działalności psychologa czy psychoterapeuty istnieje wiele aspektów do uwzględnienia, a jeden z nich to kwestia podatku...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Ryczałt dla psychologa i psychoterapeuty

  W dzisiejszych czasach coraz więcej psychologów i psychoterapeutów decyduje się na prowadzenie własnej praktyki, oferując profesjonalną pomoc...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Pomoc de minimis – jak uzyskać i rozliczyć tę dotację?

  Jedną z najważniejszych zasad polityki gospodarczej jest swoboda konkurencji, na podstawie której państwo nie powinno pomagać wybranym...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

  Jedną z podstawowych zasad rachunkowości prowadzonej w przedsiębiorstwie jest tak zwana zasada periodyzacji. Na jej podstawie konieczne jest...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Jak amortyzować sprzęt komputerowy?

  Współcześnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez dobrego, sprawnego komputera. Komputer stacjonarny lub laptop biurowy to część podstawowego...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w pierwszym kwartale 2023 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jak rozlicza się z działalności fizjoterapeuta?

  Prowadzenie własnego gabinetu fizjoterapeutycznego to świetny pomysł. Wielu fizjoterapeutów nieusatysfakcjonowanych warunkami pracy w szpitalach,...

  Czytaj