Blog

6 października 2023

Pomoc de minimis – jak uzyskać i rozliczyć tę dotację?

Jedną z najważniejszych zasad polityki gospodarczej jest swoboda konkurencji, na podstawie której państwo nie powinno pomagać wybranym przedsiębiorstwom, ingerując w ten sposób w procesy gospodarcze krajowe i międzynarodowe. Wyjątkiem od tej reguły jest jednak pomoc de minimis – czyli szczególna kategoria wsparcia finansowego, udzielanego przez państwo. Czym dokładnie jest to wsparcie i czy pomoc de minimis trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego? Między innymi tego dowiesz się z poniższego tekstu.

Pomoc de minimis – co to jest i komu przysługuje?

Zanim powiemy o rozliczaniu tej dotacji, odpowiedzmy na podstawowe pytania dotyczące pomocy de minimis: co to jest i kto może z niej skorzystać?

Pomoc de minimis to szczególna kategoria wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom przez państwo, które zostało uregulowane w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Tym, co wyróżnia pomoc de minimis na tle innych rodzajów wsparcia publicznego, jest fakt, że nie trzeba jej zgłaszać do Komisji Europejskiej. W teorii taka zasada stoi nieco w opozycji do ogólnego założenia, według którego każda pomoc publiczna stanowi wsparcie konkretnej grupy przedsiębiorstw, a tym samym zaburza naturalną konkurencję rynku – co za tym idzie powinna być odpowiednio zgłaszana. Pomoc de minimis bazuje jednak na małych kwotach, które w założeniu nie zakłócają konkurencji w wymiarze unijnym.

Z założenia pomoc de minimis jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że w Polsce dotacją tą może być objęta również działalność gospodarcza dla Ukraińca. Jednak ze wsparcia są wyłączone firmy z konkretnych sektorów przemysłowych. Ten rodzaj wsparcia nie przysługuje przedsiębiorstwom:

 • które działają w sektorze rybołówstwa i akwakultury i są objęte rozporządzeniem Rady nr 104/2000/WE,
 • działającym w branży produkcji podstawowych produktów rolnych, które są wymienione w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej,
 • które prowadzą działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej (pod konkretnymi warunkami),
 • na działalność dotyczącą wywozu do państw członkowskich lub państw trzecich,
 • na działalność, która jest uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych wobec towarów sprowadzanych z zagranicy.

Pomoc de minimis – limit

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, istotą omawianego wsparcia publicznego jest to, by nie naruszało ono konkurencji rynku. W praktyce oznacza to, że istnieją konkretne limity, jakim podlega pomoc de minimis. Limit pomocy de minimis jest przede wszystkim uzależniony od branży, w której działa przedsiębiorstwo ubiegające się o wsparcie.

I tak na mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej obowiązują dwa limity maksymalnej kwoty, jaką państwo może udzielić firmie na przestrzeni 3 lat. Wynoszą one:

 • 200 tys. euro brutto – jest to standardowa maksymalna kwota dla podmiotów gospodarczych mogących zostać objętych pomocą de minimis,
 • 100 tys. euro brutto – kwota ta dotyczy przedsiębiorstw z sektora drogowego transportu towarów (nie dotyczy firm, które prowadzą tzw. usługi zintegrowane, w których transport drogowy jest tylko częścią działalności).

Wnioskując o dotację, należy zliczyć pomoc uzyskaną w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzednich latach. Przy ubieganiu się o pomoc de minimis, trzeba zatem przedstawić organowi udzielającemu wsparcia wymagane dokumenty, będące potwierdzeniem tego, że – biorąc pod uwagę trzy ostatnie lata – nie zostanie przekroczony limit dotacji.

Pomoc de minimis – przykłady 

Oczywiście fundusze uzyskane w ramach pomocy de minimis nie mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Co więcej, sposób wykorzystania wsparcia finansowego jest ustalany odgórnie już na etapie przyznawania dotacji – i podjętych wówczas założeń należy się trzymać.

Na co w takim razie może być wykorzystana pomoc de minimis? Przykłady tego typu wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw to między innymi:

 • dotacje na inwestycje, 
 • pożyczki i kredyty preferencyjne,
 • jednorazowa amortyzacja,
 • umorzenie odsetek ZUS i innych składek,
 • ulgi i zwolnienia podatkowe,
 • dofinansowanie szkoleń.

Gdzie sprawdzić pomoc de minimis i ustalić cel, na jaki zostanie przeznaczone wsparcie finansowe? Konkretne ustalenia są uzgadniane pomiędzy podmiotem gospodarczym wnioskującym o pomoc a organem udzielającym wsparcie.

Jak zaksięgować pomoc de minimis?

Zmierzając do końca tego artykułu, odpowiedzmy na pytania, jak zaksięgować pomoc de minimis i w ogóle czy pomoc de minimis jest przychodem? Zgodnie z obecnym prawem omawiane wsparcie finansowe unijne nie stanowi przychodu, a zatem usługi księgowe na tym polu nie są konieczne. Co za tym idzie, nie podlega ono opodatkowaniu, a rejestr pomocy de minimis w księgach podatkowych nie jest wymagany.

Warto mieć natomiast świadomość tego, że wymagane jest przechowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis (wliczając w to nie tylko podpisaną umowę, ale również wniosek o dotację czy dokumenty rozliczeniowe). Przechowywanie dokumentacji jest niezbędne między innymi w celu przeprowadzenia kontroli wydatków związanych ze wsparciem czy też pilnowania limitu pomocy de minimis. Z tego względu księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej, małej lub średniej firmy powinna uwzględniać również przechowywanie tych dokumentów.

Szukasz zaufanego biura rachunkowego? Wybierz księgowość online z Solidną Księgową!

Monika Salawa Księgowa Kraków

Autor: Monika Salawa

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

Kontakt: czat

Czytaj więcej

 • 6 października 2023
  Kategoria

  Pomoc de minimis – jak uzyskać i rozliczyć tę dotację?

  Jedną z najważniejszych zasad polityki gospodarczej jest swoboda konkurencji, na podstawie której państwo nie powinno pomagać wybranym...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

  Jedną z podstawowych zasad rachunkowości prowadzonej w przedsiębiorstwie jest tak zwana zasada periodyzacji. Na jej podstawie konieczne jest...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Jak amortyzować sprzęt komputerowy?

  Współcześnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez dobrego, sprawnego komputera. Komputer stacjonarny lub laptop biurowy to część podstawowego...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w pierwszym kwartale 2023 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jak rozlicza się z działalności fizjoterapeuta?

  Prowadzenie własnego gabinetu fizjoterapeutycznego to świetny pomysł. Wielu fizjoterapeutów nieusatysfakcjonowanych warunkami pracy w szpitalach,...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Czy opłaca się prowadzić księgowość samodzielnie?

  Do prowadzenia księgowości jest zobowiązana każda firma – zarówno międzynarodowa, duża korporacja, jak i niewielkie, kilkunastoosobowe...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Działalność gospodarcza dla Ukraińca – założenie firmy i rozliczanie w Polsce

  O tym, że Ukraińcy stanowią zdecydowaną większość osób z zagranicy mieszkających w Polsce, doskonale wie każdy z nas. I choć...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG)

  Jak pokazują dane publikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jednoosobowa działalność gospodarcza niezmiennie cieszy się w Polsce...

  Czytaj
 • 20 czerwca 2023
  Kategoria

  Copywriter – jaka stawka VAT?

  Podatki są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Dla copywriterów, którzy zajmują się tworzeniem tekstów reklamowych,...

  Czytaj
 • 20 czerwca 2023
  Kategoria

  Jaka stawka ryczałtu dla copywritera? Ryczałt dla copywriterów.

  Jaka stawka ryczałtu będzie odpowiednia dla copywritera? Wielu copywriterów zadaje sobie to pytanie, gdy rozpoczynają swoją działalność, lub chcą...

  Czytaj