Blog

6 października 2023

Pomoc de minimis – jak uzyskać i rozliczyć tę dotację?

Jedną z najważniejszych zasad polityki gospodarczej jest swoboda konkurencji, na podstawie której państwo nie powinno pomagać wybranym przedsiębiorstwom, ingerując w ten sposób w procesy gospodarcze krajowe i międzynarodowe. Wyjątkiem od tej reguły jest jednak pomoc de minimis – czyli szczególna kategoria wsparcia finansowego, udzielanego przez państwo. Czym dokładnie jest to wsparcie i czy pomoc de minimis trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego? Między innymi tego dowiesz się z poniższego tekstu.

Pomoc de minimis – co to jest i komu przysługuje?

Zanim powiemy o rozliczaniu tej dotacji, odpowiedzmy na podstawowe pytania dotyczące pomocy de minimis: co to jest i kto może z niej skorzystać?

Pomoc de minimis to szczególna kategoria wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom przez państwo, które zostało uregulowane w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Tym, co wyróżnia pomoc de minimis na tle innych rodzajów wsparcia publicznego, jest fakt, że nie trzeba jej zgłaszać do Komisji Europejskiej. W teorii taka zasada stoi nieco w opozycji do ogólnego założenia, według którego każda pomoc publiczna stanowi wsparcie konkretnej grupy przedsiębiorstw, a tym samym zaburza naturalną konkurencję rynku – co za tym idzie powinna być odpowiednio zgłaszana. Pomoc de minimis bazuje jednak na małych kwotach, które w założeniu nie zakłócają konkurencji w wymiarze unijnym.

Z założenia pomoc de minimis jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że w Polsce dotacją tą może być objęta również działalność gospodarcza dla Ukraińca. Jednak ze wsparcia są wyłączone firmy z konkretnych sektorów przemysłowych. Ten rodzaj wsparcia nie przysługuje przedsiębiorstwom:

 • które działają w sektorze rybołówstwa i akwakultury i są objęte rozporządzeniem Rady nr 104/2000/WE,
 • działającym w branży produkcji podstawowych produktów rolnych, które są wymienione w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej,
 • które prowadzą działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej (pod konkretnymi warunkami),
 • na działalność dotyczącą wywozu do państw członkowskich lub państw trzecich,
 • na działalność, która jest uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych wobec towarów sprowadzanych z zagranicy.

Pomoc de minimis – limit

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, istotą omawianego wsparcia publicznego jest to, by nie naruszało ono konkurencji rynku. W praktyce oznacza to, że istnieją konkretne limity, jakim podlega pomoc de minimis. Limit pomocy de minimis jest przede wszystkim uzależniony od branży, w której działa przedsiębiorstwo ubiegające się o wsparcie.

I tak na mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej obowiązują dwa limity maksymalnej kwoty, jaką państwo może udzielić firmie na przestrzeni 3 lat. Wynoszą one:

 • 200 tys. euro brutto – jest to standardowa maksymalna kwota dla podmiotów gospodarczych mogących zostać objętych pomocą de minimis,
 • 100 tys. euro brutto – kwota ta dotyczy przedsiębiorstw z sektora drogowego transportu towarów (nie dotyczy firm, które prowadzą tzw. usługi zintegrowane, w których transport drogowy jest tylko częścią działalności).

Wnioskując o dotację, należy zliczyć pomoc uzyskaną w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzednich latach. Przy ubieganiu się o pomoc de minimis, trzeba zatem przedstawić organowi udzielającemu wsparcia wymagane dokumenty, będące potwierdzeniem tego, że – biorąc pod uwagę trzy ostatnie lata – nie zostanie przekroczony limit dotacji.

Pomoc de minimis – przykłady 

Oczywiście fundusze uzyskane w ramach pomocy de minimis nie mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Co więcej, sposób wykorzystania wsparcia finansowego jest ustalany odgórnie już na etapie przyznawania dotacji – i podjętych wówczas założeń należy się trzymać.

Na co w takim razie może być wykorzystana pomoc de minimis? Przykłady tego typu wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw to między innymi:

 • dotacje na inwestycje, 
 • pożyczki i kredyty preferencyjne,
 • jednorazowa amortyzacja,
 • umorzenie odsetek ZUS i innych składek,
 • ulgi i zwolnienia podatkowe,
 • dofinansowanie szkoleń.

Gdzie sprawdzić pomoc de minimis i ustalić cel, na jaki zostanie przeznaczone wsparcie finansowe? Konkretne ustalenia są uzgadniane pomiędzy podmiotem gospodarczym wnioskującym o pomoc a organem udzielającym wsparcie.

Jak zaksięgować pomoc de minimis?

Zmierzając do końca tego artykułu, odpowiedzmy na pytania, jak zaksięgować pomoc de minimis i w ogóle czy pomoc de minimis jest przychodem? Zgodnie z obecnym prawem omawiane wsparcie finansowe unijne nie stanowi przychodu, a zatem usługi księgowe na tym polu nie są konieczne. Co za tym idzie, nie podlega ono opodatkowaniu, a rejestr pomocy de minimis w księgach podatkowych nie jest wymagany.

Warto mieć natomiast świadomość tego, że wymagane jest przechowywanie pełnej dokumentacji dotyczącej pomocy de minimis (wliczając w to nie tylko podpisaną umowę, ale również wniosek o dotację czy dokumenty rozliczeniowe). Przechowywanie dokumentacji jest niezbędne między innymi w celu przeprowadzenia kontroli wydatków związanych ze wsparciem czy też pilnowania limitu pomocy de minimis. Z tego względu księgowość dla jednoosobowej działalności gospodarczej, małej lub średniej firmy powinna uwzględniać również przechowywanie tych dokumentów.

Szukasz zaufanego biura rachunkowego? Wybierz księgowość online z Solidną Księgową!

Monika Salawa Księgowa Kraków

Autor: Monika Salawa

Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną!

Kontakt: czat

Czytaj więcej

 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Jednoosobowa działalność (JDG) czy spółka z o.o.? Porównanie

  Decyzja o założeniu własnej działalności prawdopodobnie będzie jedną z najważniejszych, jakie podejmiesz w swojej zawodowej karierze....

  Czytaj
 • 3 stycznia 2024
  Kategoria

  Ulga IP BOX — co to jest i jak obliczyć?

  Pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że wszystkie ulgi podatkowe mają na celu nie tylko ułatwić życie podatnikom, ale także — zachęcić ich...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Czy psycholog musi mieć kasę fiskalną?

  Każdy przedsiębiorca, w tym również psycholog prowadzący działalność gospodarczą, musi być świadomy obowiązków związanych z prowadzeniem...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Usługi psychologiczne a VAT

  W prowadzeniu działalności psychologa czy psychoterapeuty istnieje wiele aspektów do uwzględnienia, a jeden z nich to kwestia podatku...

  Czytaj
 • 5 grudnia 2023
  Kategoria

  Ryczałt dla psychologa i psychoterapeuty

  W dzisiejszych czasach coraz więcej psychologów i psychoterapeutów decyduje się na prowadzenie własnej praktyki, oferując profesjonalną pomoc...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Pomoc de minimis – jak uzyskać i rozliczyć tę dotację?

  Jedną z najważniejszych zasad polityki gospodarczej jest swoboda konkurencji, na podstawie której państwo nie powinno pomagać wybranym...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów

  Jedną z podstawowych zasad rachunkowości prowadzonej w przedsiębiorstwie jest tak zwana zasada periodyzacji. Na jej podstawie konieczne jest...

  Czytaj
 • 6 października 2023
  Kategoria

  Jak amortyzować sprzęt komputerowy?

  Współcześnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez dobrego, sprawnego komputera. Komputer stacjonarny lub laptop biurowy to część podstawowego...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w pierwszym kwartale 2023 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji...

  Czytaj
 • 31 sierpnia 2023
  Kategoria

  Jak rozlicza się z działalności fizjoterapeuta?

  Prowadzenie własnego gabinetu fizjoterapeutycznego to świetny pomysł. Wielu fizjoterapeutów nieusatysfakcjonowanych warunkami pracy w szpitalach,...

  Czytaj